Onze onderzoeks-thema's

Medewerkers overleggen bij laptop 2023.jpg

Het praktijkonderzoek binnen het Centre of Expertise Ondernemen richt zich op thema's die belangrijk zijn voor Noord-Nederland.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van het Centre of Expertise Ondernemen richt zich op een aantal thema’s die aansluiten bij de investeringslijnen en thema’s van de Noordelijke Innovatieagenda (NIA):

  • Ondernemerschap
  • Digitalisering
  • Internationalisering
  • Human Capital
  • Regionale Innovatie

De economie verandert steeds sneller, onder invloed van technologische ontwikkeling (thema Digitalisering), veranderingen op de arbeidsmarkt (thema Human Capital) en globalisering (thema Internationalisering). Bedrijven hebben daardoor te maken met complexe vraagstukken op al deze drie thema’s. Ze staan bovendien voor de uitdaging om deze thema’s gelijktijdig en in samenhang aan te pakken.

Het
Centre of Expertise Ondernemen helpt bedrijven daarbij met multidisciplinair praktijkgericht onderzoek, dat in toenemende mate vormgegeven wordt binnen twee innovatiewerkplaatsen (IWP’s): Krachtig MKB en Digital Society Hub. Binnen de innovatiewerkplaatsen werken  lectoraten, schools, mkb-bedrijven en andere stakeholders (zoals werkgeversorganisaties en overheden) samen aan innovatie. Hierbij wordt verbinding gestimuleerd tussen onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en overheden. Door de inrichting en de voortdurende verbetering en uitbreiding van die netwerken, draagt het Centre of Expertise Ondernemen bij aan het thema Regionale Innovatie. 


Het thema ondernemerschap draagt bij aan het ontwikkelen van ondernemend talent en het stimuleren van jong ondernemerschap.