Module 1: Introductie in onderzoek & innovatie

In deze eerste module maak je kennis met het leren en werken op masterniveau. Je krijgt een introductie in het doen van onderzoek en het innoveren van je eigen beroepspraktijk.

Zo behandelen we verschillende onderzoeksmethoden en -technieken. Je leert om onderzoeksbenaderingen en -aanpakken te selecteren en om je keuzes te verantwoorden op basis van (wetenschappelijke) bronnen. Ook krijg je een introductie op de inhoudelijke thema’s van de modules 2, 3 en 4.

De opdrachten in deze module bestaan uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel en een casustoets.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding