Module 2: Beleid, sport & maatschappij

De praktijkvraagstukken op het gebied van bewegen en sport zijn vaak complex, multidisciplinair van aard en niet eenvoudig te tackelen. Om een vraagstuk op de agenda van de organisatie te krijgen, moeten er verschillende stappen worden doorlopen. In deze module behandelen we daarom: hoe praktijkvraagstukken binnen de organisatie gepositioneerd kunnen worden.

Vanuit beleidsperspectief ga jij hierbij op zoek naar verdieping van het vraagstuk. Jij verkent en analyseert een praktijkvraagstuk vanuit beleidsperspectief. Samen met de eindgebruikers en andere belangrijke stakeholders werk je aan vraagarticulatie en mogelijke oplossingsrichtingen. Je creëert duurzaam draagvlak voor verandering en innovatie.

De opdrachten in deze module bestaan uit het maken van een beleidsanalyse, een agendasetting en een presentatie.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding