Module 3: Innoveren in bewegings­onderwijs

Module 3 is specifiek gericht op de kennis, vaardigheden en attitude om tot vernieuwde sportprogramma’s te komen. Je komt meer te weten over het belang en de bedoeling van bewegingsonderwijs om jouw positie te kunnen bepalen in dit leergebied.

Vanuit een dynamisch interactiemodel wordt aandacht besteed aan de verschillende aangrijpingspunten voor het innoveren van beweegprogramma’s: het kind, de leerkracht, de taak en de omgeving. Het is de bedoeling dat jij op een ontwerpgerichte wijze komt tot curriculumvernieuwing.

De opdrachten in deze module bestaan uit een zelfscan van een sportprogramma, een presentatie van een instructiemodel, het ontwikkelen en ontwerpen van een deelcurriculum en een reflectie op een deelcurriculum.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding