Module 4: Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl

Module 4 gaat over het inrichten van een leefomgeving waarin jij als verbindende en innoverende professional het verschil maakt in de gezonde leefstijl van jongeren.

Je leert om deze complexe systemen vanuit theoretische fundamenten te beïnvloeden en om breder te denken dan alleen het lesprogramma. Je overstijgt daarbij jouw eigen vakgebied. Het verkennen van de grenzen tussen werelden en systemen moet hier leiden tot nieuwe inzichten. Er is aandacht voor het leidinggeven aan verandering, zodat jij als masteropgeleide sport- en bewegingsprofessional in staat bent om mét stakeholders gezamenlijk te komen tot effectieve interventies.

De opdrachten in deze module bestaan uit een evaluatie van de beginsituatie van een Actieve Gezonde Leefstijl (AGL) en een voorstel voor (her-)ontwerp van een AGL innovatie.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding