Module 5: Masterpiece

In deze laatste module ga je aan de slag met jouw masterpiece. Je kiest hierbij zowel het onderwerp van de innovatie als de bijpassende onderzoeksmethode. Vervolgens breng je de analyse van een praktijkprobleem, via prototypen, tot een werkzame innovatie in de praktijk.

Je maakt zelf keuzes over het domein en de bijpassende onderzoeksopzet. Er wordt hierbij een hogere mate van zelfstandigheid van je verwacht in het creëren van ondersteuning (critical friends) en draagkracht voor jouw onderwijsvernieuwing. 

De opdrachten in deze module bestaan uit het maken van een innovatieplan, een reflectieopdracht en een CGI.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding