Internationale excursie

Hanze19-4-2021-3039.jpg

Tijdens de masteropleiding wordt jaarlijks een internationale excursie
aangeboden van vijf dagen.

In deze excursie maken deelnemers kennis met onderwijs in een ander land, zullen we een of meer scholen bezoeken en contacten leggen met docenten en leraren. De reis is facultatief en er zijn kosten aan verbonden. De internationale excursie heeft twee doelen:

  • Kennismaken met andere onderwijsstelsels en -onderwijsvormen, om de voor- en nadelen genuanceerd te beoordelen, op waarde te schatten en deze nieuwe kennis waar nuttig toe te passen in het vormen van de eigen visie en de eigen onderwijspraktijk. In combinatie met uitwisseling van inzichten over onderwijs met internationale collega’s (educatieve professionals) biedt dat de mogelijkheid tot groei van veranderende perspectieven en proactief kritisch denken.
  • Werken aan zelf geformuleerde, persoonlijke, professionele ontwikkelingsdoelen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld het voeren van Engelstalige gesprekken, het schrijven en presenteren voor een internationaal publiek, het leggen van internationale contacten of inhoudelijke verdieping rondom een thema/onderwerp naar keuze.