Honours talentprogramma Healthy Ageing

Ontwikkel je tot de excellente professional van de toekomst.

In het honours talentprogramma Healthy Ageing krijgen studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt de kans uit te groeien tot de excellente professional van de toekomst. 

In het programma werken studenten uit alle bacheloropleidingen van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Sociale Studies (Social Work) én studenten van de Academie voor Verpleegkunde samen aan uitdagende opdrachten in en met de (inter)nationale beroepspraktijk. Hiermee krijgt de student de ruimte om zijn of haar professionele ambitie verder vorm te geven, waarbij zowel verbredende als verdiepende activiteiten tot de mogelijkheden behoren. 

Het honours talentprogramma start aan het begin van het tweede studiejaar en is afgestemd op je verdere studieprogramma. Het programma omvat 30 extra ECTS te behalen in de drie resterende studiejaren. Na het succesvol afronden van het honoursprogramma ontvangt de student bij afstuderen een begeleidend Honourscertificaat.

 

Hanze Honours College

Alle talentprogramma's van de Hanzehogeschool Groningen tezamen vormen het Hanze Honours College. Binnen het Hanze Honours College kunnen studenten kennis en ervaring delen en nieuwe kennis en mogelijkheden ontdekken.