Belangen­behartiging

  • Minor
Belangenbehartiging-klein.jpg

Belangenbehartiging (deeltijd)

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Recht en Bestuur
  • Gedrag en Maatschappij

Het recht zit verweven in het leven van alledag. Bij veel handelingen die je verricht doe je, waarschijnlijk zonder dat je het doorhebt, een beroep op ons juridisch systeem. Of je nu een kop koffie koopt, in een rijtjeshuis woont of te maken hebt met conflict op je werk: het recht is overal. Als belangenbehartiger bied je concrete hulp en praktische adviezen bij uiteenlopende situaties aan personen die dit zelf niet willen of kunnen.

Over deze minor

Omdat elk rechtsgebied eigen regels kent, is specialistische kennis van de meest voorkomende rechtsgebieden voor een jurist essentieel. Als belangenbehartiger zie je nu eenmaal de meest uiteenlopende gevallen voorbijkomen. In deze module staan de rechtsgebieden consumentenrecht, huurrecht, burenrecht, aansprakelijkheidsrecht in letselzaken, arbeidsrecht en het burgerlijk procesrecht centraal. Je leert om je specialistische kennis vanuit verschillende invalshoeken toe te passen.

Gedurende de module Belangenbehartiging komen alledaagse juridische situaties aan bod waarbij aandacht is voor de rol van belangenbehartiger. Welke belangen spelen een rol? Hoe kun je deze belangen het beste behartigen? Welke standpunten houden partijen er op na, en hoe kunnen deze vertaald worden in juridische procedures?

In het eerste blok wordt in het vak Burgerlijk Procesrecht de basis gelegd om juridische procedures te kunnen voeren. Hoe zit het rechtssysteem in elkaar en welke stappen kun je ondernemen? Deze kennis kan vervolgens in de praktijk worden gebracht. Bij het vak Consument & Recht ga je aan de slag met een geschil uit de praktijk. De geschillencommissie komt in beeld, waarbij de belangen van de betrokken partijen aan bod komen en een passende uitspraak zal moeten volgen.

In het tweede blok staat wonen en het aansprakelijkheidsrecht centraal. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld onenigheid heeft over de schutting met de naaste buren of als de huurprijs te hoog is, is kennis nodig die aan bod komt bij het vak Wonen & Recht. Hoe kun je inspelen op de belangen van de cliënt, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere partijen? Deze aspecten komen eveneens aan bod bij het vak Aansprakelijkheid & Letsel. Bij dit vak ga je aan de slag met een vraagstuk over aansprakelijkheid bij een verkeersongeval waarbij letsel is ontstaan. Indien partijen er onderling niet uitkomen, is het soms noodzakelijk verdere juridische stappen te ondernemen. De kennis die je hebt opgedaan bij het vak Burgerlijk Procesrecht breng je bij dit vak in de praktijk. Je gaat je onder meer bekwamen in het schrijven van processtukken.

Bij het vak Procederen in Arbeidszaken, dat als doorlopende vaardighedenlijn in beide blokken aan bod komt, ga je dieper in op het ontslagrecht. Er wordt aan de hand van verschillende casussen een ontslagprocedure doorlopen. Zo komt, naast het opstellen van stukken, ook het mondelinge aspect aan bod. Soms is het immers noodzakelijk om te onderhandelen met de wederpartij of te verschijnen op een zitting.

Voor je kunt beginnen

De deeltijdminor Belangenbehartiging is te volgen voor alle studenten van de Hanzehogeschool. Enige basiskennis recht is gewenst, maar niet noodzakelijk. De lessen vinden plaatsen op dinsdagen van 14.30 tot 20.30 uur.

Een plek bij deze minor wordt toegekend op basis van vol=vol. Voor het inschrijven gelden deadlines.

Aanmelden en inschrijven

Ben je student van de Hanzehogeschool en wil je je inschrijven voor de deeltijdminor Belangenbehartiging? Dit kan via Osiris. Inschrijving wordt toegekend op basis van loting. Kijk voor verdere informatie op Mijnhanze.nl onder 'Weten & Regelen'.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Recht en Bestuur
Meld je aan voor deze minor