Betekenisvolle Kunsteducatie

  • Minor
Minerva_MasterKunsteducatie_TomvanHuisstede_101.jpeg

Betekenisvolle Kunsteducatie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Cultuur en Kunst
  • Taal en Communicatie
  • Onderwijs en Opvoeding

Over deze minor

Waar gaat de minor Betekenisvolle kunsteducatie over?

Binnen het programma Betekenisvolle Kunsteducatie staat het leren met en door kunst centraal. De focus ligt hierbij op kunsteducatie binnen- en buitenschools en de unieke samenwerking van partners op het gebied van kunsteducatie binnen de Hanzehogeschool Groningen. 

Binnen de minor werk je samen met studenten vanuit verschillende achtergronden aan een gezamenlijke ambitie: ‘Mensen/professionals (ook burgers c.q. ouders) enthousiasmeren voor de waarde van kunsteducatie'. Kennis, vaardigheden en de dialoog over wat kunst betekent of kan betekenen in het leven van mensen worden vanuit diverse vakinhouden en pedagogische/ didactische inzichten onderzocht.

Leerdoelen

Met jouw achtergrond in het onderwijs, kunst of social work leer je door samen te werken met andere disciplines integrale oplossingen te bedenken. Je leert bij te dragen aan het ontwerpen van en na te denken over (reflectie en onderzoek) een leeromgeving waarin kinderen in staat worden gesteld om actief, receptief en reflectief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten, waarbij een ieder zich breed kan ontwikkelen en vanuit kunstzinnig perspectief leert te participeren in de maatschappij.

Door vakoverstijgend samen te werken met behulp van ontwerp en onderzoek, ontwikkel jij jezelf tot een T-shaped professional. Daarmee draag je bij aan de versterking van kunsteducatie in de realistische leef-en leeromgeving van kinderen en volwassenen.

Wanneer?

Je kunt de minor volgen in het tweede semester. De lesdagen zijn op donderdag en vrijdag. 

ECTS Onderwijs­catalogus
Je vindt deze minor van de Pedagogische Academie ook terug in de ECTS Onderwijs­catalogus.

 

Voor je kunt beginnen

De minor staat, als mogelijke invulling van hun minor ruimte, open voor 3e en 4e jaarsstudenten van docentopleidingen, Kunstvakopleidingen, Sociale Work, Communication & Multimedia Design en Pabo.

Je dient in het bezit te zijn van een propedeuse om toegelaten te kunnen worden tot deze minor. 

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Taal en Communicatie