Critical Care

  • Minor
Academie voor Verpleegkunde Deeltijd

Critical Care

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid

Ben je geïnteresseerd in klinisch redeneren in de acute zorg? Dan heb je met deze minor de mogelijkheid om je hierin te verdiepen. Daarbij wordt de theorie van methodisch werken gekoppeld aan de praktijk.

Over deze minor

De minor is gericht op volwassenen die (acuut) worden of zijn opgenomen in een intensief klinische zorgsetting. Denk daarbij aan Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Hartbewaking, Recovery en Ambulance. De kapstok van het programma is klinisch redeneren met behulp van de methodiek van ProActive Nursing en methodisch werken volgens de ABCDE-methodiek.

Opzet

De minor bestaat uit 14 lesweken. De lesweken worden niet onderbroken door tentamenweken. Binnen je onderwijsgroep van maximaal 14 personen krijg je actuele casuïstiek aangeboden tijdens IO-lessen. Hierin wordt de klinische problematiek met behulp van het redeneermodel ProActive Nursing inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de werkcolleges verdiep je je verder in de theorie van onder andere de ademhaling, het zuur-base evenwicht, hartfalen en shock. Ook leer je hartritmestoornissen te herkennen en neurologische controles uit te voeren.

In de VHL-uren leer je bij de simulatiepoppen in het skilllslab een lichamelijk onderzoek uit te voeren volgens de ABCD-methodiek. Ondersteunend hierbij is het e-learning-programma van www.datzaljeleren.nl

In de projecturen werk je aan een Critical Appraisal of a Topic (CAT) betreffende een onderwerp/probleem uit de acute zorg. Daarnaast werk je zelfstandig aan het e-learning programma behorende bij het boek ABCDE voor verpleegkundigen van A. Gafni.

Toetsing

De toetsing binnen de minor bestaat uit vier onderdelen:

  • Eén digitaal afgenomen theorietoets aan het eind van het semester. De toets betreft een casus die je aan de hand van de stappen van ProActive Nursing uitwerkt.
  • Performance-assessment waarin je laat zien een lichamelijk onderzoek volgens de ABCDE-methodiek bij een patiënt (de simulator) te kunnen uitvoeren.
  • Het e-learning programma van www.klinischredeneren.nl. Tijdens het doorlopen van dit programma ontvang je certificaten. Na het laten zien van al deze certificaten heb je aan de toetsing van dit onderdeel voldaan.
  • Het schrijven en presenteren van een literatuurstudie in de vorm van een CAT.

Voor je kunt beginnen

Deze minor is alleen voor studenten Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen, voltijd en deeltijd.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid