De Constructeur

 • Minor
Engineering_Werktuigbouwkunde (11).jpg

De Constructeur

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
 • Techniek

​​De verdiepende minor De Constructeur bevat de theoretische gebieden: CA Tools, polymer engineering, machinebouw, materiaalkeuze, materiaalkunde, mechanismen, mechanische trillingen en mechatronica. Het programma bereidt ingenieurs voor tot een up-to-date werktuigbouwkundig ingenieur die in staat is om te ontwerpen, modeleren en construeren, vanaf een idee tot een volledig functionerend en te produceren product.

Kenmerken

 • Aantal studiepunten: 30 punten
 • Voertaal: Nederlands 
 • Locatie: Groningen
 • Startdatum: Semester 1

Over deze minor

De Constructeur
...heeft brede kennis van Werktuigbouwkunde
...vertaalt concept naar productierijp ontwerp
...is pragmatisch en een teamplayer
...heeft contact met klanten, collega's en toeleverende bedrijven
...is verantwoordelijk voor optimaal functioneren product
...is veelal richtinggevend voor innovatie 

Ondewerpen die tijdens de minor aan bod komen:

Dynamisch gedrag van constructies:

• Mechanismen (o.a. vierstangenmechanisme)
• Mechatronica: optimale samenwerking tussen mechanica, elektrotechniek en informatietechnologie
• Dynamische simulaties 3D
• Trillingsleer (eigenfrequentie, vrije en gedwongen trilling)

Gewichtsarm

• CAD/CAM-technieken en verbindingstechnieken
• Constructieve eigenschappen van kunststoffen en lichte materialen
• Kunststof producten analyseren op sterkte en stijfheid
• Materiaalselectie (selectie van lichte en stijve materialen)
• Optimalisatietechnieken met EEM-software
• Volledig aanmaken van productietekeningen en beheer van productgegevens

Voor je kunt beginnen

Toelatingseisen

 

 • Studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde en studenten Elektrotechniek major Mechatronica van de Hanzehogeschool zijn toelaatbaar:
 • Studenten Werktuigbouwkunde moeten van de studie (inclusief propedeuse en stage)tenminste 154 studiepunten gehaald hebben. Indien de stage niet is gedaan, geldt een minimum van 125 studiepunten.
 • Studenten Elektrotechniek - major Mechatronica zijn toelaatbaar op basis van een intakegesprek.
 • 4e-jaars studenten Werktuigbouwkunde van andere Hogescholen zijn toelaatbaar.
 • Maximaal 30 studenten worden toegelaten.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Techniek