Duurzame organisaties

  • Minor
Community_of_Learners_BK3jaar.jpg

Duurzame organisaties

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Economie en Management
  • Gedrag en Maatschappij

Ben je benieuwd naar de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid? Wil je op de hoogte zijn van de trends en ontwikkelingen én een volwaardige gesprekspartner zijn op dit gebied? Wil je in staat zijn organisaties te adviseren en verder te helpen op het gebied van duurzaamheid? Dan is deze minor voor jou gemaakt.

Over deze minor

Binnen organisaties neemt de belangstelling voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toe. Er is een noodzaak: consumenten, klanten en overheid eisen dat producten en diensten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier worden aangeboden. Bedrijven zien ook dat duurzaamheid/MVO noodzakelijk is voor goede economische resultaten. Er is dus behoefte aan deskundigheid op dit gebied.

MVO steeds belangrijker

De overheid, ondernemers, directeuren en managers vinden morele en ethische principes steeds belangrijker voor het maatschappelijk functioneren van organisaties. In het rapport "Onze gemeenschappelijke toekomst, integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen" (2012) bevestigen VNO-NCW en MKB Nederland dit belang. Ook internationale onderzoeken, zoals "Integrating sustainability into core business", onderschrijven dit: "More than half of respondents highlight that measuring the social, environmental and economic impacts of business is a central aspect" (DNV-GL, 2016).

Groeiende behoefte aan praktische kennis

Naast de toenemende interesse in theoretische kennis over duurzaamheid/MVO is er steeds meer vraag naar praktische kennis op dit gebied. Binnen de minor Duurzame Organisaties wordt deze praktische kennis ontwikkeld. Na het volgen van deze minor ben je een MVO professional. Je kunt als adviseur, beleidsmedewerker of leidinggevende duurzaamheid binnen organisaties op de kaart zetten. Je beperkt je daarbij niet tot de eigen organisatie, maar kijkt ook naar leveranciers (de voorkant van de keten) en klanten (de achterkant van de keten). Je kunt de regie voeren over de totale supply chain van een organisatie, inclusief de eigen bedrijfsprocessen, en deze op een duurzame manier inrichten.

Inhoud van de minor

De insteek van de minor is bedrijfskundig. Je verdiept je in de belangrijkste theoretische inzichten en de laatste ontwikkelingen en trends in dit vakgebied. Je gaat je talenten inzetten om organisaties een stap verder te helpen op het gebied van MVO. Daarnaast is er ruimte om je te verdiepen in zelfgekozen thema's en je opgedane kennis te delen door middel van workshops.

Dit doen we niet alleen in colleges, maar ook door gastcolleges, opdrachten, documentaires en kennisdelingen. Co-creatie in een community of learners is het uitgangspunt van onze benadering.

Als je de minor met succes hebt afgerond, ontvang je een Green Ambassador certificaat. 

Voor je kunt beginnen

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, studenten van de bij Kies Op Maat aangesloten hogescholen/universiteiten en overige studenten zijn van harte welkom bij deze minor. Het is van belang dat je:

  • beseft dat duurzaamheid economisch en moreel noodzaak is;
  • voldoende kennis hebt van het functioneren van organisaties (organisatiekunde). 
  • deelname aan deze minor verloopt via loting.

Voor meer informatie voor deze minor kun je terecht bij coördinator Luuk-Jan Bergsma via [email protected].

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Management
  • Gedrag en Maatschappij