Expeditie het Gezonde Noorden

  • Minor
docent en studenten Ergotherapie

Expeditie het Gezonde Noorden

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid

In deze minor gaan studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort samen op expeditie naar ‘het Gezonde Noorden’. Het vertrekpunt zijn de mogelijkheden die mensen hebben om gezond te zijn en te blijven op de plekken waar zij wonen, werken, leren en spelen. Dit houdt een transitie in naar een op preventie gericht gezondheidssysteem, waarin inwoners een actieve rol hebben in het gezond zijn en blijven.

Kenmerken

  • Aantal studiepunten: 30 punten
  • Voertaal: Nederlands
  • Locatie: Groningen
  • Startdatum: Semester 1

Over deze minor

Om de uitdagingen van publieke gezondheid in de regio Appingedam aan te pakken, ruilen we het klassieke klaslokaal regelmatig in voor een leeromgeving in de context (inclusief de buitenlucht). De complexe gezondheidsvraagstukken die we samen met inwoners aanpakken zijn divers, denk bijvoorbeeld aan preventie van obesitas, het voorkomen van sociaal isolement of het versterken van een gezonde leefomgeving in een wijk. Studenten leren in de context niet alleen van docenten, maar vooral van elkaar en de betrokken inwoners en professionals.

Na het afronden van de minor heb je op basis van je ervaring geleerd hoe je een complex gezondheidsvraagstuk kan aanpakken en hoe het systeem daaromheen betrokken kan worden. Een gezonde toekomst voor het Noorden kan niet exact worden voorspeld, maar wel samen worden verbeeld en bevlogen tot stand worden gebracht.

In deze minor staat het complexe gezondheidsvraagstuk centraal, waarbij studenten onder begeleiding leren interdisciplinair samen te werken, ontwerpgericht onderzoek uit te voeren, impact te realiseren in de praktijk en tegelijkertijd ook om te gaan met de onzekerheid die hiermee gepaard gaat.

Voor je kunt beginnen

Het onderwijs in de minor is op derde- en vierdejaars niveau. Voor de minor gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • Je hebt je propedeuse afgerond 
  • Je hebt minimaal 45 EC uit de post-propedeutische fase gehaald 
  • Je toont uiterlijk één week voor de start van de minor aan te voldoen aan de instapeis van 45EC door een kopie van het post-propedeutische pakketoverzicht te mailen naar de coördinator van de minor.

Aanmelden en inschrijven

Ben je student van de Hanzehogeschool en wil je je inschrijven voor de minor Expeditie in het Gezonde Noorden? Dit kan vanaf 22 mei 2023 via Osiris. Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via OSIRIS.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid