Expeditie het Gezonde Noorden

  • Minor
foto minor exp het gezonden noorden.jpg

Expeditie het Gezonde Noorden

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid
  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding

In deze minor gaan studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort samen op expeditie naar ‘het Gezonde Noorden’.

Over deze minor

Om deze uitdagingen in de regio Appingedam aan te pakken, ruilen we het klassieke klaslokaal regelmatig in voor een leeromgeving in de context (inclusief de buitenlucht). De regionale vraagstukken die de basis van de minor vormen betreffen complexe gezondheidsvraagstukken.  Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een gezonde leefomgeving in een wijk, het versterken van sociale cohesie onder inwoners en het behouden van jong talent in de regio.  

Na het afronden van de minor heb je op basis van je ervaring geleerd hoe je op een systemische manier een complex gezondheidsvraagstuk kan aanpakken en impact kan realiseren in de praktijk.  Je leert in de praktijkcontext niet alleen van docenten, maar vooral met en van elkaar en de betrokken inwoners en professionals. Deze unieke samenwerkingservaring kan je in de toekomst toepassen in je baan, waar samenwerken een must is om de complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

Voor je kunt beginnen

Het onderwijs in de minor is op derde- en vierdejaars niveau. Voor de minor gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • Je hebt je propedeuse afgerond 
  • Je hebt minimaal 45 EC uit de post-propedeutische fase gehaald 
  • Je toont uiterlijk één week voor de start van de minor aan te voldoen aan de instapeis van 45EC door een kopie van het post-propedeutische pakketoverzicht te mailen naar de coördinator van de minor.

Aanmelden en inschrijven

Ben je student van de Hanzehogeschool en wil je je inschrijven voor de minor Expeditie in het Gezonde Noorden? Dit kan vanaf 20 mei 2024 via Osiris. Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via Osiris.

* Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat de minor niet door gaat. Mocht dit het geval zijn, dan zul je hier tijdig over worden geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid