Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

  • Minor
coverfoto armoede academie.png

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Gedrag en Maatschappij

Ben je geïnteresseerd in de psychiatrie en/of verslavingszorg? Wil je meer leren over hoe je cliënten en hun omgeving kunt ondersteunen bij herstel en hoe je omgaat met vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid? Dan past deze minor bij jou!

Over deze minor

Thema’s binnen de minor

De minor geeft verdieping in relevante thema’s binnen de psychopathologie en in het proces van herstel van cliënten en hun omgeving. Je krijgt kennis, inzichten en praktische handvatten aangereikt over hoe je dit proces kunt begeleiden. Ook leer je hoe je je professionele houding en vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Verder komt in deze minor het onderwerp drang en dwang aan de orde. Het uitgangspunt is hierbij om in je eigen contact met de ander en/of binnen organisaties gedwongen zorg zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Soms ontkom je echter niet aan drang en dwang. Hierop kun je op verschillende manieren interveniëren. Je leert wat je kunt doen wanneer er onveilige situaties (dreigen te) ontstaan als gevolg van de problematiek van de cliënt. Je krijgt binnen de minor specifieke kennis en inzichten aangereikt over recht, beleid en politiek in de GGZ en over interdisciplinaire samenwerking met andere organisaties. Ook leer je hoe je je werk en je keuzes daarin kunt legitimeren.

In deze minor wordt ervan uitgegaan dat er basiskennis over psychiatrie aanwezig is. Deze kennis wordt vergroot door specifieke thema's in de psychiatrie te behandelen.

De minor bestaat uit de volgende vakken:

Vak

Aantal EC

Toetsvorm

Verminderen van drang en dwang

9

Presentatie en verslag

Individuele rehabilitatiebenadering en herstelondersteunende zorg

8

(Rehabilitatie)verslag

Visie en attitude van de GGZ-agoog en de sociaal werker

3

Procesbeoordeling

Psychiatrie in thema’s

5

Portfolio

Recht, beleid en politiek

5

Verslag

Totaal

30

 

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met: Marieke Buist, [email protected] en Marijke de Stoppelaar, [email protected]

Voor je kunt beginnen

Er is totaal plek voor 40 studenten per semester.

Social Work

De minor is toegankelijk voor Social Work studenten van alle profielen, dus zowel Zorg, Welzijn & Samenleving en Jeugd. Om toegelaten te worden moet de derdejaars stage afgerond zijn. Daarnaast is specifieke stage ervaring in de GGZ of verslavingszorg een pré, maar geen vereiste voor deelname. De inschrijving verloopt via Osiris.

Studenten die het uitstroomprofiel GGZ-agoog voltijd volgen, doen deze minor als verplicht onderdeel van het uitstroomprofiel. Zij worden daarom voor deze minor in Osiris ingeschreven door de backoffice en hebben dus gegarandeerd een plek. De overige plekken zijn beschikbaar voor andere studenten

HBO-V, Toegepaste Psychologie en Ergotherapie

Voor vierdejaars studenten HBO-V, Toegepaste Psychologie en Ergotherapie studenten  is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor GGZ binnen Social Work. Deze route is gericht op competenties op het gebied van het werken binnen de GGZ.

Studenten HBO-V, Toegepaste Psychologie en Ergotherapie worden in overleg toegelaten. Zij dienen voor de minor relevante (stage) ervaring te hebben (GGZ/ verslavingszorg werkveld) en kunnen voor inschrijving het beste contact opnemen met de coördinatoren van de minor GGZ. 

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding