Gerontologie en Geriatrie

 • Minor
Hanzehogeschool-Academie Verpleegkunde-stage-ouderenzorg (2).jpg

Gerontologie en Geriatrie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
 • Sport en Gezondheid

De bevolking vergrijst en we leven steeds langer. Kosten lopen op en deskundig personeel is schaars. Dit alles leidt tot een groot scala aan initiatieven in nieuwe vormen van zorg waarin het onderscheid tussen care en cure vervaagt.

Over deze minor

De ouderenzorg ziet zich geconfronteerd met een samenspel van vele veranderingen. Nieuwe technologie biedt mogelijkheid om zorg beter te maken en werklast van personeel terug te brengen. Ouderen wonen in de toekomst langer thuis. Dat betekent dat ook de zorg voor de ouderen zich meer op de persoon richt. Zorgverleners moeten hierbij niet alleen anders handelen, maar ook anders denken. Meer eigen regie en langer thuis betekent ook meer verantwoordelijkheid, meer pro-activiteit en meer preventie. Het klinkt mooi: een toekomst waarin ouderen langer thuis wonen, de regie houden, zelf verantwoordelijkheid nemen en persoongerichte zorg ontvangen…. Maar ben je er als hbo-verpleegkundige klaar voor?

Veranderingen in zorg en welzijn vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het geriatrische domein. Met als belangrijke pijlers: integraal samenwerken in de keten van de ouderen en passende ondersteuning bieden.

Zoek jij naar antwoorden op deze transities in de ouderenzorg? En ben je niet bang om hier innoverende oplossingen voor aan te dragen? Volg dan de minor Gerontologie en Geriatrie. In deze minor staat het innoveren binnen het geriatrisch beroepsdomein centraal. Samen werken aan een ontwerp dat ook echt uitgevoerd gaat worden: dat is de uitdaging!

Voorbeelden van innovaties

 • Vormgeven aan het versterken van de participatie en samenwerking tussen formele en informele zorgverleners in het ziekenhuis of verpleeghuis.
 • Het bieden van adequate op het individu afgestemde zorg in de laatste levensfase.
 • Het inzetten van instrumenten voor het signaleren van depressies bij ouderen.
 • Het opzetten van activiteiten voor de verbetering van de leefomgeving van ouderen.

Na het volgen van deze minor

 • heb je verdiepende kennis opgedaan over de actuele ontwikkelingen in het gerontologische en geriatrische domein;
 • kun je een complex gezondheids- of welzijnsvraagstuk in de ouderenzorg identificeren en methodisch analyseren;
 • kun je een interprofessioneel ontwerp opzetten en – goed onderbouwd – neerzetten in de praktijk;
 • heb je je creativiteit en ondernemersvermogen vergroot;
 • heb je de kennis en vaardigheden in handen om samen te werken met professionals van een andere discipline en om samen te werken met de zorgvragers zelf;
 • leer je je eigen competenties als innovator en samenwerkingspartner kennen en - waar mogelijk - vergroten.

Veelzijdige professional in zorg & welzijn

Kortom wil jij je ontwikkelen tot een veelzijdige professional in de ouderenzorg? Ben je geïnteresseerd in de wijze waarop een innovatie kan bijdragen aan transities in de ouderenzorg? En wil je ontdekken hoe je de weerbaarheid van kwetsbare ouderen en individuen kunt vergroten?

Dan is deze minor bij uitstek geschikt voor jou! Wij bieden je een uitdagend programma. Daarbij nemen gastsprekers je mee in concepten en voorbeelden van allerlei aspecten van de ouderenzorg. We verwachten dat je zelf initiatief neemt om samen het onderwijs nog boeiender te maken.

Samenwerkend leren

Het onderwijsmodel is die van het 'samenwerkend leren'. Dat betekent dat je veel mogelijkheden hebt om uit te wisselen en samen te werken met anderen. Doordat je van elkaar (én van elkaars ervaringen) leert, ontwikkel je tot hbo-professional in het gerontologisch en geriatrisch domein.

Opzet van de minor

De minor wordt op één vaste lesdag per week aangeboden, op donderdag. Tijdens de lesdagen worden theoretische concepten behandeld en bestaat er ruimte om samen te werken aan de vraagstukken en opdrachten. De overige dagen van de week ben je werkzaam op je stage- of werkplek waar je het geleerde in de praktijk brengt en de minoropdrachten uitvoert. 

Toetsing

De toetsing bestaat uit:

 • een portfolio gevuld met bewijsstukken
 • persoonlijk ontwikkelplan in videovorm
 • een criterium gericht interview (CGI)
 • een verslag over een uit te voeren innovatieproject op de werkplek
 • een workshop over je innovatie.

Voor je kunt beginnen

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten van de opleiding Verpleegkunde. Uitgangspunt hierbij is dat je de vraagstukken herkent en een (stage of) werkplek hebt waar de opdrachten geïnitieerd en uitgevoerd kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

 • Sport en Gezondheid