Gezond opgroeien, werken met jeugd in jouw beroep

 • Minor
coverfoto Jeugd en Leefomgeving2.jpg

Gezond opgroeien, werken met jeugd in jouw beroep

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid

Doe jij een opleiding voor een beroep waarbij je in aanraking komt of kunt komen met jeugd? Omdat je sportdocent wordt of leerkracht? Logopedie, Verpleegkunde of een andere mensgerichte studie volgt? Ben je geïnteresseerd in de achtergronden en contexten van opgroeiende jeugd? Dan past deze minor bij jou!

Over deze minor

De minor geeft zowel verdieping als verbreding over het thema opgroeiende jeugd (0-23 jr). Zo kun je vanuit jouw specifieke beroep beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, de leefwereld & belevingswereld van jeugd. Ook wanneer je merkt dat er iets wringt. Je krijgt brede kennis en inzichten aangereikt van de verschillende contexten waarbinnen jeugd opgroeit en de invloed ervan op de ontwikkeling. Ook doe je inspirerende opdrachten voor je leerrapportage en bijvoorbeeld  een training in gespreksvoering met kinderen en jongeren.

De minor bestaat uit de volgende 6 onderdelen van 5 EC:

Veerkracht: Wat hebben de rechten van het kind, voorzieningen en gezonde ontwikkeling met  elkaar te maken? We gaan een onderzoek doen bij gezinnen en hun omgeving om daar antwoord op te krijgen.

Gespreksvoering met kinderen en jongeren: Kinderen en jongeren spreken een eigen taal die hun ontwikkeling weerspiegelt. Hoe kun je daar goed bij aansluiten en waarom? Met behulp van methoden als kid's skills en mission possible gaan we daarmee oefenen.

Kind en jongere in context A: We gaan aan de slag met een keur aan kennisgebieden en thema's gekoppeld aan de verschillende contexten waarbinnen jeugd opgroeit. Leefwerelden van jongeren, social media, seksualiteit, peergroepen maar ook gezin, school en nog veel meer. We maken onder meer gebruik van kennis uit ontwikkelingspsychologie, contextuele theorie en inzichten uit de systeemtheorie.

Elkaar professionaliseren: Keuze uit meerdere opdrachten waar je er twee van uitvoert. Een van de keuzemogelijkheden is het organiseren van een kijkje nemen in de praktijk van je medestudenten en leren van hun beroepscontexten. Een andere het schrijven van een recensie over een documentaire in een vakblad voor jouw beroepsgroep. De afsluiting is een productpresentatiemarkt met mini-workshops.

Sociale veiligheid: Ieder kind (en volwassene) is er bij gebaat in veiligheid te kunnen wonen, werken, leren en leven. Maar hoe zie je wanneer dat niet zo is? en wat kun je dan doen?  Leren signaleren van armoede, pesten, verwaarlozing of mishandeling is waar we mee bezig gaan. We kijken vanuit de meldcode wat je kunt doen, als mens en als professional, waar je terecht kunt en hoe de hulpverleningsketen er uitziet. 

Kind en jongere in context B: Ook hier een keur aan thema's en kennisgebieden vanuit verschillende contexten waarbinnen kinderen en jongeren opgroeien. Ditmaal ligt de nadruk meer op situaties die de ontwikkeling kunnen bedreigen, zoals gedragsproblemen of opgelopen trauma's. Ook de achtergronden van thema's als armoede, LVB, diversiteit en de invloed van trauma's op ontwikkelingsperspectief komen voorbij.  

We gaan aan de slag met thema's als:

 • veerkracht van gezinnen 
 • positieve psychologie 
 • leefwerelden van jongeren 
 • opvoedingsstijlen 
 • culturele diversiteit 
 • sociale veiligheid 
 • armoede 
 • pesten
 • trauma
 • jongeren
 • mishandeling 
 • meldcode

We maken onder andere gebruik van pedagogische en psychologische kennis, systeemgerichte en contextuele theorieën.

Je gaat je expertise op het gebied van jeugd binnen jouw opleiding delen met je medestudenten die een andere opleiding doen. Het onderdeel 'Elkaar professionaliseren' is erop gericht om elkaar te versterken.

Je krijgt een goed beeld van hoe de hulpverleningsketen rondom jeugd in elkaar zit. Ook al ben je zelf geen hulpverlener, je weet dan wel naar welke instantie je moet doorverwijzen. 

Meer informatie
Studenten van de Hanzehogeschool kunnen voor meer informatie contact opnemen met Anita Kroeske, [email protected]

Studenten van andere hogescholen (Kies-Op-Maat) kunnen contact opnemen met Adriana Navis, [email protected]

Voor je kunt beginnen

Deze minor is geschikt voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen die in hun opleiding in aanraking komen met de doelgroep jeugd (0-23 jaar) en zich daar meer in willen verdiepen. Denk aan: Verpleegkunde, Pedagogische Academie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Mondzorg, Sportstudies etc. Het programma is niet gericht op SKJ registratie en Social Work studenten. 

Instapvoorwaarden:

 • Je hebt je propedeuse behaald.

Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via OSIRIS.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid