Governance, Risicomanagement & Compliance

  • Minor
Interdisciplinary Business Professional.jpg

Governance, Risicomanagement & Compliance

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Economie en Bedrijf

Risicomanagement is een hot topic bij organisaties. Niet voor niets, want de kranten staan vol met berichten over falende bestuurders en toezichthouders, boekhoud-, fraude- en privacy-schandalen en organisaties die zich niet gehouden hebben aan wet- en regelgeving.

Kenmerken

  • Aantal studiepunten: 30 punten
  • Voertaal: Nederlands
  • Locatie: Groningen
  • Startdatum: Semester 1
  •  

Over deze minor

 Risicomanagement is een hot topic bij organisaties. Niet voor niets, want de kranten staan vol met berichten over falende bestuurders en toezichthouders, boekhoud-, fraude- en privacy-schandalen en organisaties die zich niet gehouden hebben aan wet- en regelgeving. Zulke incidenten hebben grote invloed op het imago en de performance van een organisatie. Stakeholders verliezen het vertrouwen in de organisatie, het aantrekken van nieuw vermogen wordt aanzienlijk bemoeilijkt, klanten lopen weg en hoge boetes kunnen leiden tot discontinuïteit van de organisatie. Ook moeten steeds meer organisaties een zogenaamd in control statement afgeven. Goed bestuur (governance), een adequaat risicobeheersingssysteem en voldoen aan regels (zowel wet- en regelgeving, als interne normen en waarden; de compliance) zijn daarvoor een vereiste.

Meerwaarde op de arbeidsmarkt

Minor Governance, Risicomanagement & Compliance sluit aan bij de behoefte van het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector aan in risicomanagement geschoolde professionals. De minor geeft hbo-studenten in de economische en juridische sector dan ook een meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Inzicht in het dashboard van een organisatie

In de minor krijg je inzicht in het dashboard van een organisatie. Je leert welke 'knoppen' er op zo'n dashboard zitten en hoe je aan deze knoppen kunt draaien om de organisatie in control te krijgen, aan te sturen en te optimaliseren. Hierbij komen zowel de hard controls (zoals Financieel, Organisatorisch en Juridisch risicomanagement) als de soft controls, (de gedragskant van mensen zoals Integriteits- en Privacymanagement) aan bod.

Gewapend met de opgedane kennis over risicomanagement voer je met een door jou ontworpen auditvragenlijst een bedrijfskundige audit uit bij een organisatie en geef je advies over de beheersing en verbetering van de organisatie- en bedrijfsprocessen. Ook ga je een organisatie adviseren over haar privacybeleid.

Voor je kunt beginnen

Let op: deelname aan deze minor verloopt via loting.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf