Honoursminor Buiten kaders denken

 • Minor
20210517 Hanze LOWRES 051.jpg

Honoursminor Buiten kaders denken

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
 • Gedrag en Maatschappij

Over deze minor

​Ambitie, lef en durf, dat heb je in ieder geval nodig voor de minor Buiten kaders denken.

In de Minor Buiten Kaders Denken werk je aan een eigen ontwikkelproject waarin je een product gaat ontwikkelen. In dit project heb je verschillende rollen:  je bent projectleider, productontwikkelaar en tevens ben je lid van de community met andere studenten en coaches waarin je samen optrekt en meekijkt en meedenkt met elkaar. Of je nu een technische, bedrijfskundige of kunstzinnige bachelor doet, deze honoursminor daagt je uit aan de slag te gaan met een idee waarmee jij in je werkveld of in de samenleving het verschil wilt maken. Buiten kaders denken biedt je de ruimte en de vrijheid om iets wat nu nog maar een idee of gedachte in jouw brein is uit te werken.

Buiten kaders denken bevat drie bestanddelen waarin je verschillende rollen aanneemt: een ontwikkelingsproject waarin je als pionier acteert, een managementdeel waarin je als aanjager fungeert en een community waarin je verbinder bent.

Pionieren: ontwikkelproject

Je gebruikt jouw talenten om een innovatief idee verder uit te werken. Dat kan iets in je eigen vakgebied of je studie zijn, maar ook iets waarmee je de samenleving een stukje beter wilt maken.

Die uitwerking kan van alles opleveren: een slimmere werkmethode of een prototype voor een nieuw product, een advies voor een gemeente over het groenbeleid in de wijk, een spel voor jongeren met een lvb om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, een bedrijfsplan voor een eigen bedrijf, een conferentie over de positieve effecten van kunst op de gezondheid of een training over multicultureel samenleven.

Het ontwikkelproject gaat uit van jouw ambitie: je (toekomstig) werkdomein verbeteren/vernieuwen. Maar ook jouw drive om je talent in te zetten en het project te laten slagen is belangrijk.  Gedurende de minor is het zicht krijgen op en het inzetten van jouw talenten een belangrijk onderdeel van het traject. Je krijgt in het ontwikkelproject individuele coaching van coaches en feedback van professionals en medestudenten.

Aanjagen: Management en beleid

Je wilt iets bereiken met jouw ontwikkelingsproject. Op basis van je project verdiep je je in literatuur over beleid en kwaliteit in organisaties, organisatiekunde en zelfmanagement. Je maakt een planning om je project ten uitvoer te brengen en budgetteert het aantal uren dat je eraan kunt besteden. Verder ontwikkel je beleids- en kwaliteitscriteria voor je project.


Verbinden: Community

De community bestaat uit je medestudenten en je coaches. Deze groep is je inspiratiebron en terugvalbasis, je klankbord en je critical friend, je expertpanel en je beoordelaars. Samen bepalen jullie ieders inbreng en de werkvormen.

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met: Ria Barenkamp: [email protected]

Voor je kunt beginnen

 • enthousiast, innovatief en creatief;
 • willen experimenteren;
 • duurzame oplossingen zoeken voor beroepsgerichte problemen;
 • de eigen kwaliteiten en beperkingen kennen;
 • samenwerken in multidisciplinaire teams.

 

Let op! Honoursminoren zijn speciaal voor bachelorstudenten die extra uitdaging willen en de ruimte en vrijheid om het eigen leren vorm te geven, aankunnen. Voor deze minor is je idee belangrijker dan je gemiddelde cijfer!

Deelname aan deze minor levert een speciale honoursaantekening op je International Diploma Supplement (IDS) op.

Er kunnen maximaal 30 studenten deelnemen aan de minor.

 • je hebt een idee of plan waarmee je in het werkveld of de samenleving een verandering wilt bewerkstelligen.
 • je kunt je motivatie voor deelname mondeling en schriftelijk presenteren
 • je wilt daadwerkelijk invulling geven aan SHARE YOUR TALENT. MOVE THE WORLD

Zowel Hanzestudenten als studenten van de bij Kies Op Maat aangesloten hogescholen/universiteiten zijn toelaatbaar. De minor is ook uitstekend te volgen voor deeltijdstudenten.

Stuur jouw idee over een ontwikkelingsproject met aanbevelingsbrief van je POB'er/SLB'er of een andere docent naar onderstaand mailadres: [email protected]. Je ontvangt dan op korte termijn een uitnodiging voor een startgesprek. 
Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via OSIRIS. Bij de minor Buiten Kaders Denken is er géén sprake van loting.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij