Inclusie van mensen met lichte verstandelijke beperking

  • Minor
puzzelspel.jpeg

Inclusie van mensen met lichte verstandelijke beperking

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding

​De minor 'Inclusie van mensen met lichte verstandelijke beperking' in semester 2 is bedoeld voor voltijd en deeltijd studenten die een opleiding doen in de sector Zorg en Welzijn.

Over deze minor

Wil je je verdiepen in de sociaal ongelijke positie van mensen met lichte verstandelijke beperkingen en je inzetten om hier iets in te veranderen? Dan is deze minor je kans! Het minorprogramma biedt je een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering en is gericht op het vertegenwoordigen van de belangen van mensen met lvb. Deze verdiepende minor is voor studenten met aantoonbare beroepsrelevante stage en/of werkervaring met de doelgroep. Geen ervaring? Er is ook een verbredende minor lvb

Een combinatie van denken en doen

Denken betekent dat je het spanningsveld tussen persoonlijke problematiek en maatschappelijke vraagstukken leert ontdekken. Vanuit zowel orthopedagogisch als sociologisch oogpunt kijken we naar verstandelijke beperkingen dragen we bij aan het aankaarten van actuele vraagstukken rondom mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit alles gebeurt vanuit het principe 'nothing about us without us'.

Doen betekent in dit kader dat je samen met ervaringsdeskundigen met lvb traint. Je wordt ook een maatje van iemand met lvb. Het is vanuit dit oogpunt ook niet meer dan logisch dat je niet een casus over mensen met lvb schrijft maar met hen en samen bepaalt welk vraagstuk aan moet worden gepakt. En aan dit plan wordt ook gevolg gegeven: samen zetten we ons in om deze belangen duurzaam te vertegenwoordigen.

Deze minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en mensen met lvb. Het is een echte 'door en voor'- minor die vooroploopt in een nieuwe manier van kijken naar verstandelijke beperkingen en daarmee een inclusief perspectief biedt voor vormen van participatie en burgerschap van mensen met lvb in de huidige samenleving.

Wat leer je bij de minor lvb?

  • Perspectieven en belangenbehartiging: 20 ECT
  • Training: Samen werkt het beter: 10 ECT
  • TOTAAL: 30 ECT

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met: Jaap Olthof of Marijke Loerts via [email protected].

Voor je kunt beginnen

De minor is bedoeld voor voltijd en deeltijd studenten die een opleiding doen in de sector Zorg en Welzijn.

Om te informeren naar de mogelijkheden om aan de minor deel te nemen, kun je contact opnemen met de contactpersonen. 

  • Propedeuse en minimaal 45 EC’s uit jaar 2 behaald (voor voltijd studenten)
  • Aantoonbare beroepsrelevante stage/werkervaring met de doelgroep, 16 jaar of ouder (voor voltijd en deeltijdstudenten)

In deze verdiepende minor werken we gedurende de minor met het maatjesproject. Een maatje (geen begeleiding/hulpverleners relatie), met wie je minimaal 8 keer anderhalf uur afspreekt. Dit dien je voor de start te hebben geregeld. Om je hierbij te helpen wordt er ruim voor de start van de minor een bijeenkomst georganiseerd.

Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via OSIRIS.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding