Inkoop­management

  • Minor
Bedrijfskundestudenten - Hanzehogeschool.jpg

Inkoopmanagement

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Economie en Bedrijf

​​Inkoopmanagers die Procurement Officers heten? Europees aanbesteden, sourcing, leveranciersmanagement en contractbeheer? Uitbesteden, category management, onderhandelen, Best Value Procurement? Allemaal onderdelen en aspecten die thuishoren bij het vakgebied Inkoop. Een boeiend en inspirerend vakgebied en dan zijn er ook nog genoeg HBO-vacatures voor jonge inkoopprofessionals.

Over deze minor

Het belang van inkoop

Inkoop is belangrijk voor het bereiken van organisatiedoelstellingen. Grote organisaties beschouwen inkoop dan ook als een van de belangrijkste strategische aspecten bij de bedrijfsvoering. Inkoop richt zich vooral op de toegevoegde waarde in de keten. Alles begint bij de klant, de demand-kant, en de inkoper is de cruciale schakel richting de leveranciers, de supply-kant van de keten. De relatie met de leverancier speelt daarbij een steeds grotere rol. Samenwerking wordt belangrijker. De inkoper is meer en meer een verbindende factor.

Inkoop in de private sector

Bij private organisaties is inkoop wezenlijk voor het bereiken van concurrentievoordeel. Ook het MKB realiseert zich dit de laatste jaren. De vraag naar inkopers op tactisch en strategisch niveau is groot in het bedrijfsleven.  

Inkoop in de publieke sector

Ook in de publieke sector staat inkoop volop in de belangstelling. Als de overheid goederen of diensten afneemt van een bedrijf gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De overheid heeft een grote behoefte aan young professionals met inkoopkennis. Bij veel overheidsinstanties en inkoopadviesbureaus kom je oud-inkoopstudenten van de Hanzehogeschool Groningen tegen.

In de eerste periode behandelen we de theorie en doorloop je een aanbestedingsproces.
In de tweede periode voer je binnen een organisatie een inkoopopdracht uit. Je werkt daarbij in tweetallen of drietallen en wordt begeleid door coaches van de Hanzehogeschool en begeleiders vanuit de organisaties.

  • veel gastdocenten
  • workshops met medewerking van inkoopadviesbureaus en bedrijven
  • uitgebreid netwerk van organisaties die meewerken aan de praktijkopdracht
  • nauwe samenwerking met de beroepsvereniging voor inkopers, NEVI

De minor wordt afgesloten met een seminar waarbij studenten en de markt elkaar ontmoeten. Dit seminar is een begrip in inkoopland (zie ook www.hanze.nl/inkoopmanagement). De minor is een toonaangevende inkoopopleiding binnen het HBO en krijgt ook landelijk veel publiciteit. Studenten die de minor met goed gevolg hebben doorlopen, zijn gewild op de arbeidsmarkt. De minor is hard werken en vraagt zelfredzaamheid.

Uit studentenevaluaties blijkt dat de minor zeer gewaardeerd wordt vanwege de grote praktijkgerichtheid en de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten. De docenten doen zelf ook onderzoek op het gebied van inkoop. Studenten van de minor zijn afkomstig van veel verschillende opleidingen en hogescholen (o.a. Bedrijfskunde, CE, FM, Ondernemerschap & Retail, Logistiek en Economie, Technische Bedrijfskunde). De samenwerking tussen studenten met een verschillende achtergrond is een van de aantrekkelijke kanten van de minor.

Ambitieuze studenten. Bij voorbeeld studenten van Facility Management en van andere bedrijfskundige opleidingen, of studenten met een technische achtergrond en met een bedrijfskundige belangstelling.

De student

Kan doelen bereiken via het sturen en bewaken van de samenhang tussen (a) veranderingen in de externe omgeving, (b) interne processen en structuren (c) financiële planning, (d) organisatiecultuur.

Kan vanuit een bedrijfs- of bestuurskundige denkwijze, in samenwerking met specialisten op diverse terreinen, vanuit een integraal perspectief vraagstukken op het gebied van inkoop interactief, slagvaardig en oplossingsgericht aanpakken.

Kan vraagstukken waarmee de moderne organisatie te maken heeft benaderen vanuit diverse invalshoeken, opereert als organisatiedeskundige op het gebied van inkoop, vanuit een zicht op de samenhang tussen de vier componenten (a,b,c,d); begrijpt het belang van trends en ontwikkelingen in de externe omgeving en kan aangeven wat nodig is om de interne organisatie daarop af te stemmen.

Herkent en erkent de verschillende waarden en belangen die voor elk van de gebieden "strategie, cultuur en structuur" bestaan.

Heeft het vermogen om relevante inkoopproblemen die gekoppeld zijn aan de kerntaken van de inkoopprofessional op te lossen. 

Toetsing van de leerdoelen vindt plaats door middel van tentamens, professionele producten, peer assessment en presentaties.

Voor je kunt beginnen

Gevorderd in je studie. Bedrijfskundige achtergrond/belangstelling. Vanuit de minor kan een instapgesprek worden gevraagd.

Studenten worden lid van de vakvereniging (studententarief) en bezoeken ook kringbijeenkomsten/evenementen Nevi.

De deeltijd minor staat niet open voor voltijd studenten.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf