Jeugd- en gezinsprofessional

 • Minor
Onderwijs Integrale aanpak kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessional

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Gedrag en Maatschappij

Als professional leer je binnen de minor bij te dragen aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen zodat deze kunnen uitgroeien tot gezonde, autonoom functionerende en participerende volwassenen.

Over deze minor

De minor Jeugd- en gezinsprofessional richt zich op de doelgroep jeugd. Hieronder wordt verstaan; kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, met een uitloop naar 23 jaar. Deze levensfase wordt gekenmerkt door ontwikkeling en groei. Jeugdigen hebben opvoeding en begeleiding nodig die hen vormen en die hen stimuleren om een zelfstandige levenskoers uit te zetten, een gezonde leefstijl te ontwikkelen, te leren participeren in de samenleving en om medeverantwoordelijkheid te gaan dragen voor en in de samenleving.

Bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen

Als professional leer je binnen de minor bij te dragen aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen zodat deze kunnen uitgroeien tot gezonde, autonoom functionerende en participerende volwassenen. Als professional leer je de veiligheid van kinderen en jongeren in het oog houden en bedreigingen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling te voorkomen, weg te nemen of ze tegen te gaan. Als professional leer je de opvoedcompetentie van ouders te versterken! Je verkent je positie als sociaal professional in de keten en je leert om onder andere met behulp van de beroepscode je rol ter ondersteuning van het sociaal functioneren van jeugdigen en hun gezin in de keten vorm te geven.

werk svt website minoren 2.png

Onderwerpen

 • Jeugd in de leeftijd van 0-18 jaar (met uitloop tot 23 jaar)
 • Jeugd die in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, ontwikkelingspsychologie
 • Opvoedproblematiek, pedagogiek
 • Pesten, scheiding, ontwikkelingsachterstand, psychiatrische problematiek, psychosociale thematiek, Veiligheid, wet-en regelgeving, methodisch werken, gespreksvoering met ouders en kinderen, Mediawijsheid en e-health
 • Preventie
 • Samenwerking in de jeugdhulpketen
 • Praktijkcomponent & SKJ

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met: Wiebo Lamain ([email protected]) of Judith Rodenburg ([email protected]).

Voor je kunt beginnen

De minor is bedoeld voor studenten van de volgende opleidingen:

 • Social Work voltijd (met uitzondering van het profiel Jeugd; let op: de Propedeuse en stage jaar 3 moeten behaald zijn.)
 • Social Work deeltijd (met uitzondering van het profiel Jeugd)
 • Toegepaste Psychologie, met het profiel Jeugd
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Voor Social Work voltijd studenten met majorkeuze Zorg of Welzijn & Samenleving:

 • De minor is onderdeel van Kies op Maat. Dit betekent dat de minor ook openstaat voor externe studenten. Studenten van andere hogescholen kunnen zich aanmelden via Kies op Maat.

Inschrijven 

 • Je kunt je via Osiris inschrijven voor een minor. Bekijk hier de data (deze link is alleen beschikbaar na inloggen). Na twee weken kunnen schools minoren terugtrekken wanneer er te weinig belangstelling is voor een minor.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding