Kind en Jeugd

  • Minor
sportende kinderen.jpg

Kind en Jeugd

Niveau
Minor
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid

Jaarlijks verblijven zo'n 500.000 kinderen in het ziekenhuis. Een periode die - vanuit het oogpunt van het welzijn van kind en ouders - het liefst zo kort mogelijk moet duren. Toch zijn er elk jaar kinderen die langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis verblijven omdat er een tekort is aan goed opgeleide kinderverpleegkundigen (V&VN, 2016). Deze minor gaat in op de zorg voor kinderen en biedt een mooie basis om het beroepsveld in te gaan.

Over deze minor

Op het gebied van Kind & Jeugd bieden wij twee verschillende minors:

  1. Theoretische minor Kind & Jeugd
  2. Honoursminor Kind & Jeugd

1. Theoretische minor Kind & Jeugd (voltijd/deeltijd)

Jaarlijks verblijven zo'n 500.000 kinderen in het ziekenhuis. Een periode die - vanuit het oogpunt van het welzijn van kind en ouders - het liefst zo kort mogelijk moet duren. Toch zijn er elk jaar kinderen die langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis verblijven omdat er een tekort is aan goed opgeleide kinderverpleegkundigen (V&VN, 2016). Deze minor gaat in op de zorg voor kinderen en biedt een mooie basis om het beroepsveld in te gaan.

Inhoud
De minor is gericht op kinderen en jeugdigen in alle leeftijden. De kapstok van het programma wordt gevormd door de normale ontwikkelingsfasen van het kind van 0 tot en met 18 jaar. Daarnaast kijken we naar het afwijkende kind en naar verschillende ziektebeelden. De minor richt zich op alle werkvelden en is daarmee breed-oriënterend opgezet.

Opzet
Je volgt één dag per week hoorcolleges, lessen integrale opdracht, vaardigheidslessen en bijeenkomsten van de projectgroep. In de vaardigheidslessen oefenen we de gespreksvoering met het kind en de ouders. Bij de IO (Integrale Opdracht) zoeken we verdieping in de onderwerpen van de hoorcolleges. Binnen het projectonderwijs ga je in duo's aan de slag met een CAT (Critical Appraised Topic), gericht op een onderwerp dat zich binnen het kind- en/of jeugdverpleegkundig beroep afspeelt. Daarna ontwikkel je een digitaal product passend bij de doelgroep van de CAT. Tevens zijn er enkele excursies (op een andere dag dan de lesdag).
Het principe van samen-leren en samenwerken is belangrijk binnen het programma: we verwachten van jou dat je zelf inbreng hebt en inhoud geeft aan de verschillende thema's.

Toetsing

De toetsing binnen de theoretische minor Kind & Jeugd bestaat uit:

  • Eén portfolio met een bijbehorend assessmentgesprek.
  • Een CAT en een digitaal product, die ook gepresenteerd worden binnen de groep.

2. Honoursminor Kind & Jeugd (alleen voltijd)

Je hebt interesse in de zorg voor kinderen en jeugdigen en wilt je hier graag verder in verdiepen. Je wilt weten hoe de jeugdgezondheidszorg is georganiseerd en hoe de rol van de verpleegkundige hierin past. Dan is de honoursminor Kind & Jeugd aan de Academie voor Verpleegkunde wellicht iets voor jou!

Voor meer informatie over deze honoursminor, klik hier.

Voor je kunt beginnen

Voor wie?
Alle studenten Verpleegkunde met affiniteit voor het kind- en/of jeugdverpleegkundig beroep.

Wanneer
Dit keuzeprogramma wordt zowel in het eerste als in het tweede semester aangeboden. Het onderwijs vindt op één dag in de week plaats.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid