Klinische Neurofysiologie

  • Minor
shutterstock_122745097.jpg

Klinische Neurofysiologie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid

​Tijdens de minor maak je kennis met de klinische neurofysiologie (KNF). Aan bod komt de voor de KNF relevante anatomie, pathologie en fysiologische processen, patiëntencategorieën, fysica en beeldvorming, en de onderzoeken die uitgevoerd worden op een afdeling KNF zoals EEG, EMG en echografie van zenuwen en spieren.

Over deze minor

De minor bestaat uit 5 onderdelen die in 1 semester gevolgd worden.

  • KNF 1 staat in het teken van introductie Klinische Neurofysiologie. Specifieke anatomie, pathologie en fysiologische processen in relatie tot de KNF worden behandeld. Geleerd wordt hoe signaal ontstaat, gemeten wordt en omgezet wordt naar een beeld. Tevens zal gestart worden met een introductie elektro-encefalografie (EEG), elektromyografie (EMG) en slaaponderzoek (Polysomnografie PSG).

  • In KNF 2 staat het EEG centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod: indicaties voor een EEG, EEG met provocaties, EEG bij specifieke patiëntengroepen, het uitvoeren van een EEG-onderzoek en het interpreteren en beoordelen van EEG beelden.

  • In KNF 3 staat het EMG centraal: De volgende onderwerpen komen aan bod: indicaties voor een EMG, het uitvoeren van een EMG-onderzoek en het interpreteren en beoordelen van EMG signaal. In dit thema naast het EMG -onderzoek ook het EP-onderzoek aan bod (Evoked Potentials).

  • KNF 4 staat in het teken van duplex- en doppleronderzoeken in relatie tot KNF: spier-zenuwechografie, transcraniële duplex en doppler van de carotiden. Tevens wordt dieper ingegaan op het slaaponderzoek (PSG) en volgt een introductie van specifieke KNF-onderzoeken.

  • KNF 5 bestaat uit een oriënterende stage en persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens de minor wordt een oriënterende stage KNF aangeboden waarbij de student een beeld krijgt van het beroep, de KNF-onderzoeken, de afdeling en aanpalende disciplines. De student die na de minor KNF doorgaat met het uitstroomprofiel maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de stage KNF.

Voor je kunt beginnen

Wie kan deelnemen?

Derde- en vierde jaars studenten MBRT kunnen de minor KNF kiezen als los onderdeel van hun studie of als onderdeel van het uitstroomprofiel KNF. Het uitstroomprofiel kan alleen gekozen worden door studenten van cohort 2016.

Instapvoorwaarden

  • Minor als onderdeel van de studie MBRT: Propedeuse behaald en 45 EC behaald in de bachelor fase van de opleiding

  • Minor als onderdeel van het uitstroomprofiel KNF: propedeuse behaald, 60 EC behaald in het tweede studiejaar en stage 1 behaald in het derde studiejaar. Voor de studenten die kiezen voor het uitstroomprofiel duurt de studie 4,5 jaar. Selectie is afhankelijk van het aantal stageplaatsen.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid