Leraar basisonderwijs

  • Minor
docent en leerlingen

Leraar basisonderwijs

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding

Vind je het leuk om met groepen kinderen te werken en ben je geïnteresseerd in het onderwijs? Overweeg je om zelf de overstap naar het basisonderwijs te maken? Wil je gewoon weten hoe schooldagen er voor kinderen écht uitzien? Volg de minor leraar basisonderwijs en ontdek of je meester of juf wilt worden! Bovendien krijg je na het voltooien van deze minor een half jaar ‘korting’ op de Pabo Deeltijd verkort wanneer je deze in de toekomst zou willen doen!

Over deze minor

De minor in het kort

De minor bestaat uit het volgen van de onderwijseenheden uit het eerste half jaar van de Pabo Deeltijd verkort.

Na de minor kun je ervoor kiezen om de Pabo Deeltijd verkort in zijn geheel af te ronden. Dat betekent dat je binnen anderhalf tot twee jaar als leraar voor de klas staat. Hierbij kun je lesgeven aan alle groepen in het primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Nederland. Met de toenemende vraag naar leraren is de kans op een baan groot. Je kunt starten met het vervolg van de opleiding wanneer je in het bezit bent van een bachelordiploma.

Leerdoelen

Je werkt aan de competenties die je nodig hebt als leraar basisonderwijs. Deze liggen op het pedagogische en didactische vlak, maar ook is er aandacht voor de onderzoekende houding, je rol als verbinder in het onderwijs en ook het zijn van een rolmodel. Je krijgt in vier grote modules allerlei vakken die ook in het basisonderwijs worden gegeven: Nederlands, rekenen, kunst & cultuur, natuur & techniek, grove en fijne motoriek, digitale geletterdheid en mens & samenleving. Overkoepelend krijg je pedagogiek, didactiek en ontwikkelingspsychologie en om ook echt voor de klas te kunnen staan, krijg je les in klassenmanagement en instructie geven.

Tijdens de minor loop je in de tweede periode minimaal zo'n 10 weken één dag per week stage op een basisschool. Zo ervaar je al in de minorperiode hoe het is om als professional in het basisonderwijs werkzaam te zijn. Je kan ook een vervangend programma volgen dat een brede kijk op het basisonderwijs geeft of een vervangend vak doen. 

Studieonderdelen

leraar basisonderwijs studieonderelen.png

Voor je kunt beginnen

Doelgroep

De minor staat open voor derde- en vierdejaars studenten van alle bacheloropleidingen in Nederland, die hun propedeuse behaald hebben. Uitgesloten zijn studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs (4-jarige variant).

Wanneer?

Je kunt de minor volgen in het eerste of tweede semester van het studiejaar.

De lesdagen zijn te vinden op de website van de Pabo Deeltijd verkort; studenten hebben gezamenlijk lessen met de regulier startende groep studenten van de Pabo Deeltijd verkort. In de eerste periode zijn er twee lesdagen, in de tweede periode is er één lesdag en één stagedag.

De zelfstudie naast de lesdagen is ongeveer 20 uur per week. Je hebt in deze minor echt het gevoel mee te draaien als student van de Pabo Deeltijd verkort.

Meer weten?

Meer informatie over de Pabo Deeltijd verkort kun je vinden op onze website: www.hanze.nl/pabodeeltijd

Heb je vragen over de minor dan kun je contact opnemen met de Pedagogische Academie via e-mail: [email protected].

 

Zie ook de ECTS Onderwijscatalogus.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding