Managerial-Economics and Finance

 • Minor
Ad Bedrijfskunde

Management Economie & Finance

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
 • Economie en Bedrijf

Wil jij leren hoe je de financieel-economische bedrijfsvoering van een organisatie kan beheersen en hoe je een bijdrage kunt leveren aan het sturen en ontwerpen van bedrijfsprocessen? Of vind jij het interessant om met een cijfermatige blik te kijken naar de interne en externe (internationale) omgeving van een onderneming? Dan ben je bij de minor Management Economie & Finance (MEF) aan het juiste adres.

Over deze minor

Binnen de MEF-minor krijg je een mix van management-, economische- en financiële kennis aangereikt waarmee je al vroeg in je carrière van (onschatbare) waarde kan zijn voor organisaties. Ze staan namelijk te springen om junior controllers, junior projectmedewerkers en medewerkers die een bijdrage kunnen leveren aan de interne en externe verslaggeving.

Wat je gaat doen

Financieel-economische analyse

In het eerste deel van de minor maakt je een interne en externe analyse van een zelfgekozen onderneming tijdens het project. De ondersteunende vakken zijn hier Management & Financial Accounting en Managerial Economics. Je kijkt met een cijfermatige en kritische blik naar het interne en externe functioneren van de onderneming in de (internationale) context. Bij het onderdeel Management Accounting kijk je naar de vertaling van primaire processen in cijfers t.b.v. beheersing en sturing. Het gaat hier om interne verslaglegging. Bij het onderdeel Financial Accounting ga je aan de slag met de externe verslaglegging van je eigen organisatie. Je leert de relaties tussen de belangrijkste kengetallen en kerncijfers te verwoorden en toe te passen in een financiële bedrijfsdiagnose. Bij Managerial Economics leer je hoe economen denken over het ontstaan en functioneren van organisaties. Diverse theorieën passeren de revue, zoals de transactiekostentheorie, principaal-agentschapstheorie en de economische bijdrage aan strategisch management.

In het tweede deel van de minor onderzoek je een investerings- en financieringsvraagstuk voor de onderneming en ga je in op de ontwikkelingen in de wereldeconomie en hun invloed op de onderzochte onderneming. De ondersteunende vakken hier zijn Finance en Globalisering.

Bij het vak Finance leer je diverse mogelijkheden voor het bepalen en invullen van de vermogensbehoefte van ondernemingen. Er wordt ingegaan op interne en externe financieringsbronnen waarbij de vermogensmarkt ook wordt betrokken. Bij Globalisering gaat het o.a. over rente- en valuta risico’s van een onderneming en hoe je deze kunt beheersen. Ook dit onderdeel is praktijk gericht.

Tijdens het project van dit deel van de minor ga je aan de slag met een zelfgekozen (economisch) onderwerp en gaat deze van verschillende kanten belichten. Zijn arbeidsmigranten nu wel of niet nodig voor economische welvaart van Nederland? Is het beschermen van onze eigen handel nu wel of niet goed voor de economie?  

Theorie en praktijk

In beide periodes voer je een project uit voor een onderneming. Zo breng je de theorie vanaf de eerste week in de praktijk.

Voor je kunt beginnen

Propedeuse behaald van de volgende hbo-opleidingen:

 • Accountancy
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfskunde
 • Commerciële economie
 • Facility Managament
 • Financial Services Management
 • Fiscaal Recht en Economie
 • International Business and Languages 
 • Marketing Management
 • Small Business en Retail Management
 • Technische Bedrijfskunde 

Goed om te weten

Managerial, Economics and Finance is niet alleen een interessante minor, maar ook een flinke pré voor studenten die een managementpositie ambiëren. Deelname aan deze minor verloopt via loting.

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met Angelique Kellij via [email protected] en Anita Weekamp via [email protected].

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Economie en Bedrijf
Meld je aan voor deze minor