Nederlands

  • Minor
alumnus hanzehogeschool

Schakelminor leraar Nederlands

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Leeuwarden
  • Onderwijs en Opvoeding

Deze minor is voor studenten van educatieve bacheloropleidingen die overwegen om na hun afstuderen te gaan starten met de hbo bachelor 'Leraar Nederlands' waarmee een tweedegraads lesbevoegdheid kan worden behaald om vervolgens aan de slag te gaan in de onderbouw van havo/vwo, vmbo, mbo of volwasseneneducatie.

Over deze minor

Studenten van de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen kunnen in de minorruimte voor 30 EC als minor een deel van het programma van de Kopopleiding 2e graads Leraar Nederlands volgen bij NHL Stenden hogeschool.

Je volgt in deze minor meteen 30 EC van de vakinhoud uit de propedeuse (één module). 

De minor start in september of februari, elke dinsdag is er aanbod van 13:00-19:45, daarnaast zelfstudie. Je kan de minor ook over een heel jaar spreiden.

Met een bachelorsdiploma van de Pabo, ALO of als Kunstvakdocent duurt de studie tot 2e graads Leraar Nederlands als 2e bachelor vervolgens ongeveer 2 jaar. Naast de vrijstelling van de 30 EC uit je minor kan je voor drie modules van elk 30 EC - te weten ‘onderwijskunde’, ‘pedagogiek’ en ‘keuze’ – een vrijstelling aanvragen. Zo blijven er slechts nog 120 EC voor de studie Leraar Nederlands.

Voor je kunt beginnen

Praktische informatie
Deze minor wordt gegeven op dinsdag van 13.00 tot 19.45 uur.

Voor uitgebreide informatie over en mogelijkheid om aan te melden ga je naar de website ‘Kies op maat’ of NHL Stenden hogeschool

Contactpersoon:
De minor wordt verzorgd door NHL Stenden hogeschool. Heb je vragen?
Neem dan contact op met Bart Temme via mailadres
[email protected].

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor