Pop Culture

  • Minor
popular culture academie minerva

Pop Culture

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Cultuur en Kunst

Binnen de opleiding Popular Culture van de Minerva Academie voor Popcultuur werken alle studenten aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Voor jou als minor betekent dit dat je bij aanvang een idee moet hebben van het project waaraan je wilt werken. Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project.

Kenmerken

  • Aantal studiepunten: 30 punten
  • Voertaal: Nederlands
  • Locatie: Groningen
  • Startdatum: Semester 1

Over deze minor

Uniek onderwijsconcept

Binnen de opleiding Popular Culture van de Minerva Academie voor Popcultuur werken alle studenten aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Voor jou als minor betekent dit dat je bij aanvang een idee moet hebben van het project waaraan je wilt werken. Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project.

Mind en Soul

Het onderwijs van de Academie is georganiseerd in zogenaamde 'learning communities' (Mind en Soul). Een leeromgeving van ongeveer 20 studenten en 3 vaste begeleidend docenten. Het is de plek waar je, aan de hand van presentaties, reflectie, onderzoek, debat, gastlessen en excursies, kennis ontwikkelt die je kunt toepassen bij de uitvoering van je project. Het onderdeel Mind gaat in op R&D (inhoud en artistiek onderzoek) en project coaching (organisatie). Daarnaast moet iedere student een keuze maken voor een professionele beroepsrol (Soul) van waaruit hij/zij/hen het project gaat benaderen. Je kunt kiezen uit: Writer/composer, Performer of Designer/Visualizer.
Rooster: 2 x per week een dagdeel gedurende het hele semester.

Alle studenten werken gedurende de minor aan bepaalde kerntaken die gekoppeld zijn aan het artistieke proces. Voor het eerste semester ligt de nadruk op kerntaken 2, 3 en 6 (Kernprogramma). In het kort komt het erop neer dat je aan de slag gaat met het formuleren en ontwikkelen van je artistieke concept, vervolgens experimenten gaat doen om dat concept verder uit te werken en moet je aan het eind een subsidieaanvraag doen voor je project en dat voorleggen aan mensen uit het werkveld. De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting.

Wanneer je in het tweede semester instroomt, ga je aan de slag met Profilering en werk je aan kerntaken 1, 4 en 5. Het accent ligt dan op het doen van artistiek onderzoek naar trends, het maken van een artistiek eindproduct en de organisatie, planning etc van je project.

Per kerntaak lever je een verplicht beroepsproduct op dat wordt beoordeeld.

Body

De Body lessen vormen de theoretische kennisbasis op de Academie. Wanneer je in het eerste semester (herfst) instroomt ligt de focus op het doen van onderzoek naar trends en het ontwikkelen van je concept. In het tweede (voorjaar) semester ligt het accent op het experimenteren en presenteren en ga je diverse voorstellingen bezoeken en analyseren.

Flexibele ruimte

Naast het vaste aanbod heeft iedere student de mogelijkheid om voor 5 ec vrije ruimte in te vullen. Je kunt kiezen uit een module (off course) uit het aanbod van de school Minerva. Het aanbod varieert van theoretisch inhoudelijke modules tot praktische hands on modules die gericht zijn op het maken.

De minor bestaat dus in totaal uit de volgende onderdelen:
Semester 1: kernprogramma (kerntaak 2,3 en 6). Studieonderdelen Mind, Soul met een keuze voor een van de drie beroepsrollen, Body 1 en Body 2 en een module uit de Flexibele ruimte.
Semester 2: Profilering (kerntaak 1,4 en 5). Studieonderdeken Mind, Soul met een keuze voor een van de drie beroepsrollen, Body 3 en Body 4 en een nmodule uit de Flexibele ruimte.

Voorbeelden van projecten die door minorstudenten zijn gedaan:

Opnemen en produceren van een cd, Organiseren van een bandcontest,  Ontwikkelen en uitvoeren van een artistiek concept voor een bandcontest in Huize Maas,
Videoclip maken voor een band, Organisatie van een festival,
Onderzoek naar toepassing van muziek bij therapeutische sessies,
Ontwikkelen van workshop voor jongeren met gedragsproblemen,
Ontwikkelen van concept voor een magazine en productie (vormgeving en tekst),

 

Beoordeling

Voor de Minor moet je in totaal 30 EC behalen. Ieder studie onderdeel (Mind en Soul, de Bodies en de Flexibele ruimte moet je met een voldoende afsluiten. We werken bij de Academie voor Popcultuur niet met cijfers. Je behaalt een onderdeel dus wel of niet. Je krijgt tijdens het proces formatieve feedback en aan het einde een summatieve beoordeling.

Per studieonderdeel moet je beroepsproducten opleveren die worden beoordeeld. Mind en Soul beoordelen we aan het einde van het semester in een assessment. Je levert daarvoor een portfolio in met per kerntaak verschillende beroepsproducten. Voor de Bodies moet je opdrachten maken die door je begeleider worden beoordeeld. De Flexibele ruimte wordt ook aan het einde van het semester beoordeeld door je begeleider.

Wanneer je een onvoldoende hebt behaald, heb je recht op een herkansing. Ieder studieonderdeel heeft jaarlijks 2 kansen om de punten (ec's) te kunnen behalen.

Voor je kunt beginnen

Instapvoorwaarden

Wanneer je je hebt aangemeld voor de minor krijg je per mail een uitnodiging voor een intake-gesprek. Daarin bieden we je informatie over ons onderwijsconcept. Ook kijken we naar jouw motivatie en of jouw plannen haalbaar zijn en bij ons gerealiseerd kunnen worden.

Aanmelden

Studenten Hanzehogeschool Groningen:
Inschrijven via Osiris. Je moet vooraf toestemming hebben van je eigen slb'er.

Studenten van andere hogescholen

Inschrijven via www.kiesopmaat.nl Je moet vooraf toestemming hebben van de examencommissie van je eigen opleiding.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst