Pop Culture

  • Minor
popular culture academie minerva

Pop Culture

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Cultuur en Kunst

Binnen de opleiding Popular Culture van de Minerva Academie voor Popcultuur werken alle studenten aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Voor jou als minor betekent dit dat je bij aanvang een idee moet hebben van het project waaraan je wilt werken. Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project.

Over deze minor

Kernprogramma
Het onderwijs van de Academie is georganiseerd in zogenaamde communitie of learners, het productiehuis. Een leeromgeving is de plek waar je, aan de hand van presentaties, reflectie, onderzoek, debat, gastlessen en excursies, kennis ontwikkelt die je kunt toepassen bij de uitvoering van je project.

De student gaat onder meer aan de slag met R&D (artistiek onderzoek) ondernemerschap en project coaching (organisatie). Daarnaast gaat iedere student aan het werk vanuit een professionele beroepsrol van waaruit hij/zij/hen het project gaat benaderen. Iedere student werkt aan twee verschillende beroepsrollen: Writer/composer, Performer of Designer/Visualizer.

Alle studenten werken gedurende de minor aan kerntaken die gekoppeld zijn aan het artistieke proces.
Najaarssemester ligt de nadruk op kerntaken 2, 3 en 6. In het kort komt het erop neer dat je aan de slag gaat met het formuleren en ontwikkelen van je artistieke concept, vervolgens experimenten gaat doen om dat concept verder uit te werken en moet je aan het eind een subsidieaanvraag met begroting schrijven voor je interdisciplinaire project en dat voorleggen aan het werkveld. Er is een concreet budget beschikbaar voor de beste aanvragen die dan ook gerealiseerd kunnen worden.

Voorjaars
semester
Kerntaken 1, 4 en 5. Het accent ligt op artistiek onderzoek naar trends, het maken van een artistieke performance dat de student presenteert aan een live publiek en de organisatie, planning etc van het eigen  project. Denk bij een performance bijvoorbeeld aan spoken word/storytelling, een installatie, een expositie, een podcast of muzikaal/theatraal/pop-optreden. Per kerntaak lever je een verplicht beroepsproduct op dat wordt beoordeeld.

Kerntaakverdieping 3

De student leert over artistiek ondernemerschap en werkt door middel van onderzoek en maakopdrachten aan beroepsproducten die zijn/haar/hun eigen artistieke ondernemerschap versterken.

 

Kerntaakverdieping 4:
De student leert over het begrip performance in de popcultuur en bezoekt live  een aantal  interdisciplinaire popperformances die geanalyseerd moeten worden aan de hand van verschillende analysemodellen. Daarnaast wordt een podcast gemaakt over de performances en interdisciplinariteit in de eigen beroepspraktijk.

 

OffCourse
Binnen het aanbod van de off courses van Academie Minerva kiest de student een module naar keuze.Het aanbod varieert van theoretisch inhoudelijke modules tot praktische hands on modules die gericht zijn op het maken.

Gerealiseerde projecten
Opnemen en produceren van een cd, Organiseren van een bandcontest,  Ontwikkelen en uitvoeren van een artistiek concept voor een bandcontest in Huize Maas,
Videoclip maken voor een band, Organisatie van een festival,
Onderzoek naar toepassing van muziek bij therapeutische sessies,
Ontwikkelen van workshop voor jongeren met gedragsproblemen,
Ontwikkelen van concept voor een magazine en productie (vormgeving en tekst),

Beoordeling
Voor de Minor
zijn 30 EC te behalen. Ieder onderdeel moet met een voldoende worden afgesloten. Bij de Academie voor Popcultuur werken we niet met cijfers. De kerntaak is voldoende of onvoldoende. Tijdens het proces ontvangt de student formatieve (ontwikkelingsgerichte) feedback en aan het einde een summatieve beoordeling. De student maakt een portfolio waarin per kerntaak een beroepsproduct is aangeleverd, een procesbeschrijving per kerntaak en een reflectie per kerntaak. De offcourse wordt aan het einde van het semester beoordeeld door de begeleidend docent.

Voor je kunt beginnen

Instapvoorwaarden

Wanneer je je hebt aangemeld voor de minor krijg je per mail een uitnodiging voor een intake-gesprek. Daarin bieden we je informatie over ons onderwijsconcept. Ook kijken we naar jouw motivatie en of jouw plannen haalbaar zijn en bij ons gerealiseerd kunnen worden.

Aanmelden

Studenten Hanzehogeschool Groningen:
Inschrijven via Osiris. Je moet vooraf toestemming hebben van je eigen slb'er.

Studenten van andere hogescholen

Inschrijven via www.kiesopmaat.nl Je moet vooraf toestemming hebben van de examencommissie van je eigen opleiding.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst