Positieve Psychologie

  • Minor

Positieve Psychologie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij

Hoe kunnen wij het geluk van onszelf en van anderen positief beïnvloeden? Hoe houden we onze mentale en fysieke conditie op peil? Hoe blijven we bevlogen en veerkrachtig? Moet het altijd maar beter, sneller en anders of kunnen we tevreden zijn met wat er is, aandacht hebben voor het moment en voor wat er al bereikt is? Kortom: hoe bewerkstelligen we positieve veranderingen in organisaties, bij onszelf, bij onze medewerkers, teamleden en/of bij onze kinderen?

De positieve psychologie heeft zeker geen pasklaar antwoord op alle hierboven genoemde vragen maar biedt wel handvatten en aanknopingspunten om met mensen in gesprek te gaan. Over wat voor deze personen van waarde is en over hun gezondheid en gedrag waarbij de focus ligt op wat er wél kan.

Over deze minor

Algemeen

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van het optimaal menselijk functioneren. Dit aandachtsgebied binnen de psychologie is zo’n 25 jaar geleden ontstaan als reactie en aanvulling op de stand van zaken in de psychologie op dat moment. De focus van die traditionele psychologie lag vooral op onderzoek en behandeling van menselijke tekortkomingen; op klachten in plaats van krachten. Martin Seligman en Mihaly Chikzentmihaly, de grondleggers van de positieve psychologie, hebben ervoor gezorgd dat er naast aandacht voor wat lastig is ook aandacht kwam voor de sterke kanten van mensen en voor wat er goed gaat in hun leven. In de afgelopen jaren is het vakgebied enorm gegroeid en wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar theorieën en vooral naar interventies die mensen kunnen helpen gelukkiger te zijn (dat wil zeggen: meer zingeving en welbevinden te ervaren) in hun werk en in hun leven.

Inhoud minor

In deze minor ga je je allereerst verdiepen in de meest recente theorieën en inzichten over mensen en hun gedrag vanuit de positieve psychologie en de Aziatische/ Boeddhistische psychologie (10 ECTS). Gedrag in het algemeen en gedrag in de werksetting in het bijzonder.

Daarnaast ga je je bekwamen in vaardigheden die je helpen om het welbevinden van jezelf en van anderen te vergroten. Je leert werken vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy en Verbindende Communicatie (5 ECTS).

Tot slot pas je alle kennis en vaardigheden toe in het ontwerpen en uitvoeren van een interventie met als doel het welbevinden te vergroten voor een door jou gekozen doelgroep. Dit doe je vanuit het waarderend perspectief (Appreciative Inquiry), alleen of met medestudenten (15 ECTS). Wanneer je kiest voor de 15 ECTS minor dan vervalt het project.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Agnes Schilder ([email protected]).

Voor je kunt beginnen

  • Doelgroep: Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten die een deeltijdopleiding volgen.
  • Startdatum: De minor wordt aangeboden in het 2e semester (februari-juli). De eerste 6 weken zal de minor op de dinsdagavond en één andere avond worden aangeboden en vanaf de 7e week is de vaste lesdag de dinsdagmiddag en -avond.
  • Bijzonderheden: De hele minor is 30 ECTS, maar er kan ook gekozen worden voor een programma van 15 ECTS, in dat geval vervalt het project.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
Meld je aan voor deze minor