Recht & Digitalisering

  • Minor
Depositphotos_310962896_xl-2015.jpg

Recht & Digitalisering (deeltijd)

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Recht en Bestuur
  • Techniek
  • Economie en Management

Digitalisering heeft onze samenleving behoorlijk veranderd en meer recent heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat deze ontwikkeling (nog meer) in een stroomversnelling is geraakt. De (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, denk aan blockchain, robotica of drones. Digitalisering maakt het leven aan de ene kant makkelijker en efficiënter, en biedt bovendien bedrijven veel mogelijkheden, maar kent echter ook onwenselijke kanten zoals desinformatie en digitale aanvallen (cybercrime) met o.a. schade, polarisatie en uitsluiting als gevolg. Kennis hierover is daarom cruciaal voor iedere organisatie en haar medewerkers.

Over deze minor

In de deeltijdminor Recht & Digitalisering doe je niet alleen juridische kennis op over de digitale transformatie en technologische ontwikkelingen, maar leer je ook de bijbehorende skills om dergelijke ontwikkelingen in een (of je eigen) organisatie te begeleiden. Ook leer je ethische afwegingen te maken die een rol spelen bij de steeds verder gaande digitalisering van het werk van (juridische) professionals. Je gaat aan de slag met een actuele casus die speelt binnen je eigen organisatie en participeert met andere deelnemers in leergroepen op het gebied van privacy, cybersecurity, cybercrime, intellectuele eigendom, e-commerce en/of ICT-contracten.

Verder is er aandacht voor de juridische mogelijkheden en moeilijkheden van technologische innovaties als Artificial Intelligence, robotica, blockchain en drones. Je leert daarbij na te denken over de gevolgen van deze technologische innovaties voor mensenrechten en het gebruik daarvan in de dagelijkse praktijk zowel bij (decentrale) overheden als in het bedrijfsleven. 

Tot slot werk je op een praktische manier met Legal Techproducten. Je gaat onder andere aan de slag met beslissingsondersteunende software. Hierbij is niet alleen de praktijk van belang maar werk je ook aan een mindset om de (on)mogelijkheden van digitale systemen in te kunnen schatten voor nieuwe en te verbeteren processen en diensten.

Voor je kunt beginnen

De deeltijdminor Recht & Digitalisering is te volgen voor alle studenten van de Hanzehogeschool. De minor is geschikt voor iedereen die zich verder wil bekwamen in de juridische aspecten van digitale ontwikkelingen binnen organisaties. De lessen vinden plaatsen op dinsdagen van 14.30 tot 20.30 uur.

Een plek bij deze minor wordt toegekend op basis van vol=vol. Voor het inschrijven gelden deadlines.

Aanmelden en inschrijven

Ben je student van de Hanze en wil je je inschrijven voor de deeltijdminor Recht & Digitalisering? Dit kan via Osiris. Inschrijving wordt toegekend op basis van loting. Kijk voor verdere informatie op Mijnhanze.nl onder 'Weten & Regelen'.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Economie en Management
  • Recht en Bestuur
  • Techniek
Meld je aan voor deze minor