Rehabilitatie

  • Minor
Rehabilitatie

Rehabilitatie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid
  • Gedrag en Maatschappij

De maatschappij ondergaat de laatste jaren grote veranderingen. De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Maatschappelijke participatie en volwaardig burgerschap zijn uitgangspunten van rehabilitatie.

Over deze minor

De maatschappij ondergaat de laatste jaren grote veranderingen. De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Maatschappelijke participatie en volwaardig burgerschap zijn uitgangspunten van rehabilitatie. Voor de professional in zorg en welzijn betekent dit een accentverschuiving: van zorg naar participatieondersteuning. Participatieondersteuning is minder nadruk op behandeling en zorg, en meer op coaching en herstel. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft uitdrukking aan deze verandering. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van mensen met fysieke, verstandelijke en psychische beperking en verslavingsproblematiek, niet-aangeboren hersenletsel, dak- en thuislozen.

Rehabilitatie is: mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten-en participatiedoelen(Korevaar& Droës 2016).

Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • Mensen met een psychische beperking die (weer) zelfstandig willen wonen, of de juiste studie zoeken;
  • Mensen met een lichamelijke handicap die (weer) willen werken, zelfstandig wonen of de juiste studie zoeken
  • (Verstandelijk) gehandicapte mensen die willen gaan/blijven werken;
  • Ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen blijven functioneren.

Herstelondersteuning is een belangrijk aspect van rehabilitatie waar we in deze minor veel aandacht aan besteden. Herstel is een proces van de cliënt. Herstel is geen hulpverlening. Het gedachtegoed van rehabilitatie en met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) als methodiek geven we vorm aan herstelprocessen. Het heeft haar start gekend in de psychiatrie en zich inmiddels uitgebreid tot meerdere doelgroepen en maatschappelijke diensten. Bijv. arbeidstoeleiding, arbeidsondersteuning en onderwijs.

Kenmerk van deze minor: de minor rehabilitatie wordt aangeboden als een verbredende oriënterende minor die kansen biedt om anders te kijken naar hulpverlening in zorg en welzijn.

Geoormerkte plaatsen

De minor rehabilitatie is een verbredende minor die de student de garantie wil geven om interdisciplinair te leren en te kijken naar verschillende vraagstukken m.b.t. herstel ondersteunend werken. In deze minor willen we aan de slag met studenten van verschillende opleidingen binnen en buiten de HG.  Er zijn daarom plaatsen gereserveerd voor de verschillende groepen studenten.

10 plaatsen Sociaal Werk studenten voor alle profielen

10 (vrije) plaatsen voor studenten uit andere opleidingen (zie doelgroepen)

4 plaatsen voor Kies Op Maat studenten

De studenten worden geplaatst op basis van datum van binnenkomst.

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met: Henriëtte Klunder en Dorien Fink via [email protected]

Voor je kunt beginnen

De student moet een HBO-propedeuse hebben afgerond. Daarnaast is enige stage ervaringen of vrijwilligerswerk in zorg en welzijn een goede aanvulling. De student dient zich enige gespreksvaardigheden eigen hebben gemaakt (open vragen stellen, parafraseren en samenvatten) en in staat zijn zelf sturing te geven aan studie en taken. De student beschikt over of zoekt actief naar een praktijkplek t.b.v. de innovatieopdracht.

Deze minor is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen die in hun vakgebied te maken krijgen met mensen die (weer) willen participeren in de maatschappij zoals; sociaal juridische dienstverlening, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, makelaars, sportmanagers etc.

De minor is onderdeel van Kies op Maat. Dit betekent dat de minor ook openstaat voor externe studenten. Studenten van andere hogescholen kunnen zich aanmelden via Kies op maat (www.kiesopmaat.nl).

Kijk hier voor de actuele deadlines en hoe je je moet inschrijven via OSIRIS. Bij de minor rehabilitatie is er géén sprake van loting. 

Coördinator: Henriëtte Klunder en Dorien Fink. Contact via [email protected]

 

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid