Schakelminor Methoden en Technieken RUG

  • Minor
Fietsende studente in Groningen

Schakelminor Methoden en Technieken RUG

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding

​​Deze minor heeft tot doel studenten van de Hanzehogeschool Groningen voor te bereiden op een masteropleiding binnen de disciplines sociologie en pedagogiek (inclusief orthopedagogiek en onderwijskunde) bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Over deze minor

Deze minor geeft jou als student van de Hanzehogeschool Groningen de gelegenheid te onderzoeken of een wetenschappelijke vervolgstudie iets voor je is. Bovendien heb je, wanneer je de minor succesvol hebt doorlopen, al een (substantieel) deel van het schakelprogramma (de premaster) voor de bovengenoemde disciplines afgerond. De overstap naar universiteit is daarmee eenvoudiger. De minor kan worden gevolgd in je vrije keuzeruimte van de opleiding aan de Hanzehogeschool.

Inhoud

De minor Methoden en Technieken (M&T) omvat een aantal statistiek- en een aantal methodologieonderdelen. Je beschikt reeds over elementaire statistische en methodologische kennis. Door deze minor wordt die kennis aanzienlijk uitgebreid. Zo komt bij statistiek onder andere multivariate analyse aan bod. Deze vorm van statistiek stelt je in staat sociaal wetenschappelijke fenomenen (als bijvoorbeeld gewelddadig gedrag) te verklaren, en bij die verklaring meerdere factoren (bijvoorbeeld geslacht, scholingsniveau, sociale achtergrond en leeftijd) te betrekken. De methodologievakken bereiden je voor op het zelf verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek en het rapporteren hierover.

Concreet ziet het programma er als volgt uit:
- Wiskunde (0 ects)
- Inleiding onderzoek (5 ects)
- Methoden en technieken van onderzoek in de sociale wetenschappen (5 ects)
- Onderzoekspracticum designs (5 ects)
- Statistische modellen 1 (5 ects)
- Testtheorie (5 ects)
- Statistische modellen 2 (5 ects)

De inhoud van de vakken kun je vinden in de schakelgids van SPO (op de website http://spo-groningen.nl/minor-methoden-en-technieken-mt/). De vakken maken namelijk tevens deel uit van de door SPO aangeboden schakelprogramma's (ortho)pedagogiek en onderwijskunde.

Aan het eind van de minor heb je een niveau bereikt dat ongeveer overeenkomt met het niveau van de M&T-vakken in de bacheloropleidingen in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Heb je de minor succesvol afgesloten, dan voldoe je in grote mate aan de M&T-instroomeisen voor de RUG Masteropleidingen Sociologie, Pedagogiek (de track Ethics of Education: Philosophy, History & Law; de track Youth0-21, Society and Policy, de track Communication and Deafblindness en de track Orthopedagogiek) en masteropleiding Onderwijskunde. Je kunt tot maximaal 30 ects aan vrijstellingen in de schakel-/premaster programma's krijgen.

Aansluiting universitaire masteropleidingen

De masteropleiding Sociologie is via een schakelprogramma toegankelijk voor studenten uit alle HBO-opleidingen. De mastertracks bij Pedagogiek en Onderwijskunde hanteren een lijst met verwante HBO-opleidingen (zie studiegids schakelprogramma's website SPO: www.spo-groningen.nl) en bieden voor studenten uit niet verwante HBO-opleidingen een verzwaard programma aan.

Wil je meer informatie hebben over de aansluiting van je opleiding en de universitaire masterstudie die je wilt volgen of wil je weten hoe je verkorte schakeltraject er na je HBO-opleiding met deze schakelminor uitziet, neem dan contact op met de volgende contactpersonen:

Voor Sociologie: mw. dr. H. Steenbergen: [email protected]
Voor Pedagogiek en Onderwijskunde: mw. A. Slijkhuis: [email protected]

Opzet

De minor start in semester 1 en wordt om didactische redenen niet in twee opeenvolgende blokken in een semester aangeboden, maar gedurende vier blokken in een heel studiejaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 ects. Je volgt het onderwijs in de gebouwen van de RUG. De colleges van deze minor zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 17.00/17.15-21.00 uur en worden gegeven door M&T-docenten van SPO. 

 

Voor je kunt beginnen

Voor wie

Tot de minor worden toegelaten: derde- en vierdejaars studenten van de Hanzehogeschool Groningen, met goede studieprestaties en gemotiveerd om hun studie op de faculteit Gedrag en Maatschappij Wetenschappen van de RUG te vervolgen. Voorwaarde is wel dat je tenminste een 7.0 hebt gehaald voor wiskunde op havo-eindniveau of een vergelijkbaar niveau. Heb je onvoldoende wiskundige kennis, dan raden we je af deze minor te volgen. Informeer bij je examencommissie naar de mogelijkheden om deze minor te volgen.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven via de website van de SPO voor het Schakelprogramma Pedok. Op het formulier dien je bij 'beroep' in te vullen: Hanze minorstudent

SPO

De minor wordt aangeboden door de Stichting Pedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (SPO). De SPO is een stichting die zonder winstoogmerk tweedekans onderwijs geeft aan volwassenen die een pedagogische opleiding willen volgen op (post)hbo-niveau of willen doorstromen naar de Rijksuniversiteit Groningen. De minorvakken maken deel uit van het schakelprogramma van de SPO.


Contactpersoon Faculteit GMW RUG: mw. dr. H. Steenbergen: [email protected]  
Contact SPO: [email protected]

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding