Sociale Psychiatrie

  • Minor
Effectief studeren.jpg

Sociale Psychiatrie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij

Binnen de sociale psychiatrie staat de cliënt en zijn omgeving centraal. In deze minor leer je hoe je een sociaal psychiatrisch behandelplan opstelt en hoe je dit bespreekt met de client en zijn/haar naaste(n).

Over deze minor

Inhoud
Binnen de sociale psychiatrie staat de cliënt en zijn omgeving centraal. In deze minor leer je hoe je een sociaal psychiatrisch behandelplan opstelt en hoe je dit bespreekt met de client en zijn/haar naaste(n). Het accent ligt meer op herstel en mogelijkheden, dan op ziekte en onmogelijkheden. Je bekwaamt je in belangrijke (gespreks-)vaardigheden zoals presentie, narratieven, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Daarnaast maak je een keuze uit twee verdiepende  modules. De eerste module gaat over het omgaan met complexe interacties, waarbij je leert welke invloed jij als persoon hebt op deze interactie en hoe je een verstoorde interacties kunt voorkomen of doorbreken. De tweede module gaat over systemisch werken, familiesystemen, groepsdynamica en groepsprocessen. Je ontwikkelt een eigen visie en handelingsrepertoire met betrekking tot systeemgericht werken.

Opzet                                                               
Je volgt één dag per week werkcolleges, projectlessen en vaardigheden. In de vaardigheidslessen wordt geoefend in gespreksvoering. Binnen de projecten ga je aan de slag met het maken van een sociaal psychiatrisch behandelplan en het uitwerken van een keuzemodule. Het principe van samen leren en samenwerken is belangrijk binnen het programma: we verwachten van jou dat je zelf inbreng hebt en inhoud geeft aan de verschillende thema's.

 

Toetsing
De toetsing binnen de minor Sociale Psychiatrie bestaat uit:

  • de uitwerking van het sociaal psychiatrisch behandelplan
  • een gezamenlijk besluitvormingsgesprek op basis van het sociaal psychiatrisch behandelplan

  • een portfolio voor de keuzemodule

Zie ook de ECTS Onderwijscatalogus.

Voor je kunt beginnen

Voor wie?
Deze minor is geschikt voor iedere student binnen de Hanzehogeschool met interesse in de geestelijke gezondheid. Door de huidige ambulantisering binnen de Geestelijke Gezondheidszorg worden steeds minder cliënten met psychiatrische problematiek in instellingen opgenomen. Dit betekent dat je als breed inzetbare bachelor-hulpverlener overal te maken kunt krijgen met cliënten met psychiatrische problematiek.

Inschrijving
Inschrijving voor deze minor vindt plaats op basis van loting. Informatie over de deadlines inschrijven en loting vind je hier. Verpleegkunde studenten worden door de opleiding ingeschreven.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij