Specialist Digitale Geletterdheid

 • Minor
MInorrrr.jpg

Specialist Digitale Geletterdheid

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
 • Gedrag en Maatschappij
 • Taal en Communicatie
 • Onderwijs en Opvoeding

Van AI tot nepnieuws, van smartphones tot social media: in een steeds verder digitaliserende samenleving wordt het steeds belangrijker om kritisch en bewust om te kunnen gaan met deze stortvloed aan digitale informatie. Deze minor is je springplank naar een sleutelpositie in het onderwijs.

Over deze minor

Met kerndoelen voor Digitale Geletterdheid op komst, leer jij alvast de fijne kneepjes van het veilig navigeren in de digitale wereld, het ontmaskeren van valse informatie en het gebruik van technologie voor positieve verandering. Ongeacht je studieachtergrond, van lerarenopleiding, ICT of gamedesign, deze minor nodigt je uit om jouw unieke vaardigheden in te zetten om het onderwijs te verrijken. Maak jezelf onmisbaar in het onderwijs van morgen en neem het voortouw in innovatie: word Specialist Digitale Geletterdheid!

Wat is Digitale Geletterdheid?

Digitale Geletterdheid bestaat uit de domeinen praktische ict-vaardigheden, digitale informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Hier gaat het bij digitale geletterdheid om:

 • Effectief en ethisch verantwoord gebruik van digitale technologie
 • Digitale communicatie en samenwerking
 • Creëren van digitale content
 • Zoeken en vinden van informatie en data
 • Logisch en stapsgewijs redeneren om complexe vraagstukken op te lossen
 • Online veiligheid en privacy
 • De impact, kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie op het onderwijs

In deze minor leer je niet alleen wat deze gebieden inhouden voor jouw beroeps- of onderwijscontext, ook leer je waarom deze gebieden van belang zijn en hoe je leerlingen, studenten, onderwijzers en/of bestuurders in jouw context deze vaardigheden aanleert, wegwijs in maakt en bewust kunt laten handelen. 

Opbouw Minor

Vakinhoudelijke verdieping - 10 EC. Verbreed je horizon en verdiep je expertise met ons dynamische vak dat de kern vormt van het moderne basisonderwijs. Met 10 EC gewijd aan vakinhoudelijke verdieping, ben je niet alleen klaar voor het klaslokaal van vandaag, maar ook voor dat van morgen. Stap binnen in een wereld waar experts uit het onderwijsveld – waaronder adviseurs, vertegenwoordigers van kennisinstituten, bestuurders en directeuren – hun inzichten delen via gastcolleges. Deze ervaren professionals brengen je de nieuwste inzichten en laten je de didactische uitdagingen van vandaag door hun ogen zien.

Daarnaast gaan we tijdens reguliere colleges dieper in op geavanceerde didactische concepten zoals serious gaming en blended learning. Ontdek hoe je deze innovatieve methodes kunt inbedden in je onderwijsstrategieën. Verken de grenzen van onderwijs met toepassingen van de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals virtual reality (VR) en kunstmatige intelligentie (AI). De digitale wereld brengt echter ook vragen met zich mee. Wij nemen je mee in de ethische en morele dimensies van technologie in het onderwijs. Hoe navigeren kinderen door een wereld waarin technologie alomtegenwoordig is? Wat zijn de implicaties van deze technologieën voor privacy, sociale interactie en welzijn?

In deze module blijven we niet binnen de muren van onze instelling. Wij gaan op pad, het land in, om deel te nemen aan toonaangevende kennisevenementen, exposities en netwerkbijeenkomsten. Bouw je netwerk op en leer meer over de nieuwste educatieve en uitdagingen.

Ontwerpen in het werkveld – 10 EC. Dompel jezelf onder in een leeromgeving waar challenge-based learning centraal staat. In deze module ga je in een samenwerking met onderwijsprofessionals aan de slag om innovatief lesmateriaal te ontwikkelen en praktische oplossingen te ontwerpen. Je gaat echte uitdagingen aan waarbij je digitale geletterdheid toepast om impactvolle veranderingen in het onderwijs te bewerkstelligen. Door de principes van design thinking te integreren, krijg je de gereedschappen in handen om creatief en systematisch complexe problemen te benaderen en om te zetten in kansen voor educatieve vernieuwing. Dit onderdeel van de minor stimuleert je om kritisch na te denken, empathisch te ontwerpen en iteratief te verbeteren.

Binnen dit onderdeel krijg je ook de mogelijkheid om via een flexibele stage praktijkervaring op te doen, die goed aansluit  bij jouw uitdaging en versterkt wat je leert. Of je nu een school helpt als onderwijsadviseur in digitale geletterdheid, bijdraagt aan het verbeteren van een ICT-lab, meewerkt aan de professionalisering van docenten, of een protocol tegen digitaal pesten ontwerpt - je stage is jouw kans om theorie in praktijk te brengen en je ontwerpen in de echte wereld te testen. De invulling van je stage hangt af van het specifieke probleem dat je met jouw ontwerp wilt aanpakken, waardoor je een project kunt kiezen dat echt bij jouw ambities en carrièredoelen past.

Profilering – 10 EC. Deze module biedt je de mogelijkheid om een specialisatie te kiezen die naadloos aansluit bij je passies en aspiraties. Creëer een indrukwekkend portfolio dat jouw expertise in digitale geletterdheid etaleert. Stort je bijvoorbeeld op nicheonderwerpen zoals het waarborgen van de digitale veiligheid van kinderen, het enthousiasmeren van jongeren voor programmeren, of het toepassen van gamification met verschillende digitale technologieën. Of kies voor een breder thema zoals mediawijsheid of computational thinking, waar de mogelijkheden net zo divers en impactvol kunnen zijn. Je krijgt persoonlijke begeleiding van de docent, die klaar staat als mentor om elke stap in je persoonlijke ontwikkeling en professionele vooruitgang te monitoren.

Verder heb je binnen deze module de kans om deel te nemen aan het keuzeprogramma over Kunstmatige Intelligentie (AI), ontwikkeld in samenwerking met Hanze University, Tampere University en Atlantic Technological University. Dit deelprogramma met een studielast van 5 EC verrijkt je opleiding met een internationaal perspectief. De studiereis van een week maakt integraal deel uit van dit leertraject, waar je bij succes microcredentials ontvangt — een waardevolle en erkende bevestiging van je vaardigheden en inzet, die je professionele profiel verder zal versterken. Deze profilering in AI mag je uitbreiden naar 10 EC, maar je mag er ook voor kiezen om een extra profilering ernaast te kiezen.

Leeruitkomsten Minor

 1. De deelnemer toont in eigen taal een begrip van alle domeinen van digitale geletterdheid voor de eigen beroepscontext en is bekend met ondersteunende partners en informatiebronnen.
 2. De deelnemer demonstreert het vertalen van de inhoudsgebieden van digitale geletterdheid naar actuele onderwijsactiviteiten voor jonge en oudere leerlingen, waarbij zowel exclusief als geïntegreerd onderbouw aandacht is voor specifieke doelen uit de inhoudslijnen en de doorlopende leerlijn tussen PO en VO. 
 3. De deelnemer toont aan op basis van analyse van de context van de school of organisatie doelgericht een (innovatief) verandertraject met betrekking tot aspecten van digitale geletterdheid te kunnen opstellen en initieren.
 4. De deelnemer is in staat in het eigen team een voortrekkersrol te nemen en daarbij collega’s te inspireren bij het werken aan de domeinen van digitale geletterdheid in het eigen onderwijs.
 5. De deelnemer ontwerpt een actuele verbetering op het gebied van digitale geletterdheid, komt met aanbevelingen en werkt een aanbeveling uit tot een ‘prototype’ welke getest en geëvalueerd is in de beroepscontext van de vraag.

Doelgroep

Het programma is geschikt voor iedereen die een impact wil maken op het onderwijs van morgen. 

Ik heb geen Pabo-of lerarenopleiding als achtergrond, kan ik meedoen?
Jazeker! Onze minor in Digitale Geletterdheid biedt studenten uit alle niet-onderwijsgerelateerde opleidingen, zoals ICT, social work, gamedesign, en meer, de kans om een sleutelrol te spelen in de toekomst van onderwijs. Of je nu fascinerende werelden creëert in gamedesign, complexe problemen oplost met code, je inzet voor digitale inclusie of voorop loopt in technologische innovaties, jouw kennis is de sleutel tot het transformeren van onderwijsmethoden, het democratiseren van kennis en het beschermen van digitale veiligheid voor iedereen in het onderwijs. Deze minor is jouw kans om technologie en creativiteit in te zetten voor sociale verandering, terwijl je waardevolle ervaring opdoet in samenwerking over vakgebieden heen en het leiden van vernieuwing in het onderwijs.

Ik heb wel een Pabo-of lerarenopleiding als achtergrond!
Mooi! Voor studenten die vanuit pabo of lerarenopleidingen komen, biedt deze minor de unieke kans om hun kennis en vaardigheden uit te breiden buiten de traditionele kaders van het lesgeven. Door je te verdiepen in beleidsmatige en organisatorische vraagstukken, kun je leren hoe digitale geletterdheid integraal deel kan uitmaken van onderwijsinnovatie en -beleid. Dit opent deuren naar functies binnen onderwijsbestuur, beleidsvorming en zelfs onderwijsadviesbureaus. Bovendien kun je met je nieuwe kennis over digitale geletterdheid een voortrekkersrol vervullen in het integreren van technologie in het curriculum.

Voor je kunt beginnen

Je legt gedurende deze minor een portfolio aan waarin je ervaringen en bewijzen van het werken aan de leeruitkomsten opneemt. Het portfolio in combinatie met een einddialoog vormen de afronding van deze minor.

Je dient in het bezit te zijn van een propedeuse om toegelaten te kunnen worden tot deze minor. 

Toelating en aanmelding

Het programma is geschikt voor iedereen die een impact wil maken op het onderwijs van morgen. Tijdens een intakegesprek gaan we met je in gesprek om te kijken wat je graag zou willen leren en hoe het programma optimaal bij jouw wensen aan zou kunnen sluiten. 

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met [email protected]

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Taal en Communicatie