Sport Business Innovation

  • Minor
ondernemende professionals - foto.jpg

Sport Business Innovation

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid
  • Economie en Bedrijf

De minor Sport Business Innovation staat open voor geïnteresseerde en gemotiveerde hbo-studenten met een grote affiniteit voor sport. De minor is ontstaan binnen de sportopleidingen van het Instituut voor Sportstudies. Omdat er een bredere interesse bestaat voor deze minor is deze sinds kort ook opengesteld als KOM-minor voor studenten van andere hbo-opleidingen van zowel binnen als buiten de Hanze.

hanze logo.png

Over deze minor

Introductie

De sportwereld kenmerkt zich door continue dynamiek. We zien in en rondom de sport allerlei maatschappelijke discussies ontstaan en een continue stroom van nieuwe sportproducten en -diensten zien het daglicht. Op allerlei mogelijke manieren wordt hier door bestaande en nieuwe sportorganisaties op ingespeeld. Als ondernemende sportprofessional leid je binnen het domein van sport en bewegen een eigen onderneming, of vertoon je binnen een bestaande organisatie ondernemend gedrag en heb je een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Je neemt veel initiatief, snapt de toegevoegde waarde van sport, bent constant op zoek naar nieuwe marktkansen en gaat de strijd aan met de concurrentie op de markt van sport, bewegen en vrije tijd. Kortom geen schools leven meer, maar echt leren op eigen benen te staan. Dat hoeft niet voor eigen risico en rekening als 'entrepreneur', dat kan ook als 'intrapreneur' in een bestaande organisatie met een eigen project of verantwoordelijkheid. Dat kan in binnen en/of buitenland.

Het werken en omgaan met innovaties getuigt van een mate van ondernemerschap. Net als bij vele soorten van sportbeleving zijn passie en gedrevenheid kenmerken van ondernemerschap. Innovatieve ondernemers in de sport hebben een idee, een droom, een visie.

De specialisatie Sport Business Innovation

Met nieuwe producten en diensten geld verdienen, maar ook maatschappelijke, sociale verantwoordelijkheid nemen. Daar draait het om in deze specialisatie! Dat kun je leren. Zaken goed oppakken. Fouten maken mag, ervan leren moet. Met een creatief businessmodel gaan ondernemers in de sport de boer op. Aanpakken, doorzetten, doen en vooral leren van mislukkingen en vieren van successen. Kortom je droom waarmaken en tegelijkertijd jezelf ontwikkelen: dat is de kern van deze specialisatie. Een specialisatie die als enige in de Nederlandse sportwereld is gewaardeerd met het landelijke bijzonder kenmerk ondernemen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Een bijzonder kenmerk dat ook op je Bachelor diploma wordt vermeld, als de specialisatie met voldoende resultaat wordt afgerond.

Programma

De specialisatie is programmatisch opgebouwd en kent 2 fasen.

Fase 1 wordt gedomineerd door de aspecten die te maken hebben met de sportondernemer zelf en zijn/haar context. Wat is het idee, de droom, de visie? Dit hangt bijvoorbeeld af van eigen kwaliteiten, maar ook van relaties met anderen en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Ondernemen kan daarbij plaats vinden in verschillende contexten, Vragen die centraal staan: wat is die context? Welke mogelijkheden zijn er? Welke informatiebronnen zijn er beschikbaar? Wat betekent 'effectuation' in dit verband? Hoe kan de sociale media behulpzaam zijn? Wat is en hoe ontwerp ik een nieuw businessmodel?

In fase 2 wordt met het resultaat van fase 1 een actieve 'move' gemaakt richting de sportpraktijk. Aan de gang met de uitbreiding van vaardigheden, relaties, nieuwe situaties en toetsen van theoretische kennis aan de praktijk. Perspectieven en mogelijkheden van anderen integreren in ontwikkelde ideeën. Testen en doorontwikkelen van bepaalde bedachte producten en/of diensten.

Contactmomenten

In het programma zijn vaste contactmomenten met één of meerdere docenten, veelal vindt dit gecentreerd plaats op een moment op het Instituut voor Sportstudies. Daarnaast zijn er ook contactmomenten die niet ver van tevoren zijn gepland, maar afhankelijk van situatie, voortgang, wensen, derden, etc. vorm krijgen. Het programma kent een grote diversiteit van werkvormen, variërend van hoorcolleges tot het uitvoeren van (zelf)geformuleerde opdrachten individueel en/of groepsgewijs. 

Werk/contactplek

Het is van belang een continue relatie te hebben met het werkveld. Daarom wordt aan jou gevraagd een werk/contactplek te organiseren bij een sportorganisatie die jou support in je ambities. Dit is veelal een maatwerksituatie. Sommigen hebben bijvoorbeeld een investeerder/venture capitalist of een zogenaamde business angel gevonden voor een (op te starten) eigen bedrijf, anderen ondernemen juist vanuit een bestaande organisatie, weer anderen hebben een sterke relatie met een bedrijf dat juist een klant vormt van de activiteiten van de student. Ook zijn sommige studenten actief in het buitenland en hebben veel contact via de moderne technologische communicatiemiddelen. Veel is mogelijk en lijkt veelal niet op eerder gelopen werkplek ervaringen/stages!

Organisatie

Dit specialisatie programma kent een studielast van 30 EC's en is gepland in semester 6 van de opleiding. Additioneel is een 'intensive international program' van een week aan de Deutsche Sporthochschule te Keulen, Duitsland, onderdeel van deze specialisatie. Het succesvol afronden van deze specialisatie kan de opmaat vormen naar een afsluiting in de vorm van stage, afstudeeronderzoek en/of proeve van bekwaamheid in het vierde/laatste studiejaar. Veelal leidt dit traject al tot een baan vóór het afronden van de opleiding

Voor je kunt beginnen

Doelgroep

De specialisatie Sport Business Innovation staat als KOM-minor open voor alle hbo-studenten van zowel binnen als buiten de Hanzehogeschool Groningen. Voorwaarde is wel dat je een (concrete) ambitie en een eerste (globaal) idee hebt om ondernemend en innovatief te werk te gaan binnen de sportwereld. Tevens rekenen we erop dat je ook een beginnend eerste netwerk hebt opgebouwd binnen de sportwereld, veelal vanuit je eigen sportpraktijk ervaring.

Een motivatie assessment kan onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure. Ook is het van belang zo min mogelijk studieachterstand te hebben bij aanvang. Het raamwerk van dit programma heeft reeds vorm gekregen, echter de inhoud komt mede tot stand door de input en (re)acties van de deelnemers. Kortom voor en door studenten! 

Maatwerk impliceert veel communicatie met anderen (docenten, collega-studenten, oud-studenten en werkveld), voor velen een aandachtspunt vanaf het begin (of zelfs daarvoor) van de specialisatie. In ieder geval streven we naar mooie uitdagende lerende samenwerkingsverbanden in aller belang met een diversiteit van organisaties en ervaringen.

Interesse?

Voor vragen en nadere informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze minor:
Ben Hattink ([email protected])

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Sport en Gezondheid
Meld je aan voor deze minor