Sport en Samenleving

 • Minor
Beeld Minor Sport & Samenleving.jpg

Sport en Samenleving

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
 • Sport en Gezondheid
 • Gedrag en Maatschappij

De minor heeft als doel om kennis en vaardigheden te ontwikkelen om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen optimaal te benutten voor de samenleving. Hierbij valt te denken aan doelgroepen als kwetsbare groepen, sporttalenten, jongeren en ouderen. De minor is multidisciplinair en praktijkgericht ingericht waarbij verbindingen leggen met andere professionals en sectoren (zoals welzijn, zorg, leefbaarheid, toerisme en ruimtelijke ordening,) en het vinden van oplossingen voor echte praktijkvragen centraal staat.

Over deze minor

Binnen de minor wordt ingezoomd op het beleid achter de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Er wordt inzicht verkregen in de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het lokale en landelijke beleid ten aanzien van breedtesport, topsport en events. Vervolgens besteden we aandacht aan de manier waarop de maatschappelijke waarde georganiseerd wordt. Wat is er voor nodig om de kracht van sport en bewegen tot zijn recht te laten komen? 

Het participeren in een project of een stage speelt een grote rol in deze minor. Stages en projecten worden (drie dagen in de week) ingevuld bij een professionele (sport)organisaties. Denk daarbij aan o.a. betaald voetbalorganisaties (BVO's), provinciale en gemeentelijke sportbedrijven, sporteventbedrijven, (integrale) wijkteams, welzijnsorganisaties, gemeenten en sportbonden. In principe draagt de student zelf een stageplaats aan waarbij een vraagstuk op het snijvlak van sport en samenleving centraal staat. Bij het zoeken naar een geschikte stageplaats kunnen de docenten die deze minor verzorgen begeleiding bieden door hun netwerk en expertise beschikbaar te stellen.

In het onderwijs in de minor stellen we actuele cases uit de praktijk centraal (casuïstiek), gaan we op werkbezoek bij toonaangevende organisaties (organisatiebezoeken) en behandelen we vraagstukken uit de stagepraktijk plenair, eventueel met hulp van experts uit het werkveld (Stage). 

Voorbeelden van stageplaatsen de afgelopen jaren:

 • FC Groningen in de Maatschappij
 • Sc Heerenveen Maatschappelijk betrokken
 • Ajax
 • SportDrenthe
 • Huis voor de Sport Groningen
 • Sport Fryslân
 • NOC*NSF
 • Golazo
 • EK Wielrennen 2023
 • Sportbonden (KNVB, Nevobo, etc.)
 • De Verenigbare Club
 • STOOT
 • Gemeente Groningen

Voorbeelden van organisaties waar in het verleden organisatiebezoeken hebben plaatsgevonden:

 • NOC*NSF
 • KNSB
 • KNVB
 • Nevobo
 • Golazo
 • Le Grand Départ 2015
 • Homeless World Cup
 • Vaart Welzijn Assen
 • Sportstad Heerenveen

Voor je kunt beginnen

Instapvoorwaarden

 • hbo-propedeuse
 • Affiniteit met sport, bewegen en gezondheid

Rooster

De minor duurt een semester (30 EC). Op maandag, dinsdag en donderdag wordt stagelopen in de praktijk. Op woensdag vinden er bijeenkomsten plaats op de opleiding of in het werkveld. Tijdens de bedrijfsbezoeken staan praktijkvraagstukken uit verschillende organisaties centraal staan en wordt samen aan kennisontwikkeling gedaan. De bedrijfsbezoeken worden afgewisseld met theorie en casuïstiek. Op vrijdagochtend is er ruimte voor studenten om samen te werken of te werken aan opdrachten van de minor. 

Loopbaanperspectief

Studenten die de minor Sport en Samenleving in het verleden hebben gevolgd, hebben, goede ervaringen met het vinden van een geschikte afstudeerplaats of het vinden van een baan binnen dit domein. Te denken valt aan een beroepsrol als project/programmamanager, beleidsmedewerker, buurtsportcoach, onderzoeker of eventmanager.

Toetsing

 • Portfolio assessment (stage)
 • Professioneel product (essay casuïstiek)
 • Verslagen (beroepsproduct voor de opdrachtgever en professionele ontwikkeling) 

Bijzonderheden

Er zijn geen kosten verbonden aan de minor, met uitzondering van eventuele reiskosten voor de organisatiebezoeken. De voertaal is Nederlands. Het maximum aantal deelnemers is 30.

Meer informatie

Heb je interesse in het volgend van deze minor? Schrijf je dan in via Osiris (Hanze studenten) of via Kies-op-maat (externe HBO studenten).
Als je vragen hebt, neem dan contact op met de coördinator van deze minor:
Nynke Postma: [email protected].

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Sport en Gezondheid
Meld je aan voor deze minor