Sustainable Building Transformation

  • Minor
Studenten bij biobased en circulair gebouw

Sustainable Building Transformation

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Aarde en Milieu
  • Techniek

Tijdens deze minor ga je je een half jaar bezighouden met de herontwikkeling en herbestemming van reeds bestaande gebouwen in Noord-Nederland. Elk semester verzamelen we verschillende opdrachtgevers die graag een gedegen toekomstplan willen voor een reeds leegstaand gebouw of een die binnenkort zijn functie verliest. In sommige gevallen gaat dit om zeer oude en soms monumentale panden.

Over deze minor

De minor is verdeeld in twee onderdelen, namelijk een onderzoeksfase en een uitwerkingsfase. Tijdens de onderzoeksfase doe je, samen met een projectgroep, historisch en bouwtechnisch onderzoek en voer je een omgevingsanalyse uit. Dat betekent dat je gaat kijken naar welke functies het gebouw gehad heeft en welke historische en functionele waarde dat heeft voor de huidige kenmerken en de beleving van het pand. Daarnaast kijk je naar de huidige bouwkundige staat van het pand. Denk daarbij aan duurzaamheid, staat van onderhoud, maar ook aan eventuele aanwezigheid van asbest. Verder ga je door middel van een omgevingsanalyse onderzoeken welke functies mogelijkerwijs een rendabele invulling zijn voor het gebouw. Dit sluit je af met een adviesrapport, met daarin drie functievarianten. Je opdrachtgever zal hieruit een keuze maken.

Tijdens de uitwerkingsfase ga je aan de slag met de gekozen functievariant. Je gaat dit technisch en financieel verder uitwerken, om te kijken of dit daadwerkelijk rendabel is op de lange termijn. Alle bevindingen worden vervolgens gepresenteerd aan de opdrachtgever. Blijkt het een rendabel en goed onderbouwd plan te zijn? Dan kan het maar zo zijn dat de opdrachtgever hiermee verder gaat!

Voor je kunt beginnen

Toegankelijk voor

• Studenten Built Environment van Hanzehogeschool Groningen (minor inschrijving via Osiris)
• Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten Vastgoed & Makelaardij van Hanzehogeschool Groningen (neem contact op met onderstaande contactpersoon)

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Techniek