Trainer / coach

 • Minor
Inhoud master SBO.jpg

Trainer / coach

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
 • Sport en Gezondheid

Deze minor richt zich op talentcoaches (top)sport en ondersteunende sportprofessionals (bv. fysiek trainer, performance tester). De focus ligt op sportbrede talenttraining, talentcoaching en talentontwikkeling.

Over deze minor

De huidige talenttrainer vergrijst

Talenten in een kwetsbare leeftijd, bij wie de trainingstijd intensiveert en de prestatiedruk toeneemt, vragen om professionele en deskundige begeleiding. Dit specialisme is achtergebleven. Daarnaast stromen veel goede talentcoaches (te) snel door naar de seniorenselecties of haken af om maatschappelijke redenen, wat maakt dat de expertise bij de jeugdsport veelal minimaal is. Het aanstellen van een specifieke en stabiele groep van talentcoaches in de nationale en regionale opleidingsprogramma's is van cruciaal belang (bron: NOC/NSF). Ook vanuit Topsport Noord en Regionale Talenten Centra (RTC's) Noord-Nederland bereiken ons geluiden dat er vraag is naar jonge en goed opgeleide HBO-beroepsprofessionals die ambitie hebben om door te groeien tot talententrainers topsport. 

Typerende student- en beroepshouding: sportief, leergierig, accuraat en ambitieus

Begeleiding van (top)sporttalenten vraagt om specifieke deskundigheid en beroepsattitude. De begeleider van de sporttalenten en/of de ondersteuner van talentcoaches is een voorbeeld, is betrouwbaar en komt afspraken na. Hij/zij is oprecht in de aandacht voor jeugdigen, vindt dit bovenal leuk en heeft duidelijke normen en waarden. Belangrijke (student)kenmerken zijn: passie voor (top)sport, prestatiegerichte houding, bovenal leergierigheid en daarnaast een hoge ambitie en prestatiemotivatie. Daarnaast is het een voorwaarde dat je (als student van deze minor) zelf al training geeft aan een jeugdteam of jeugdige sporters. Ambitieniveau van de cursus is op TC4 bondsniveau.

Programma

Drie hoofdgebieden staan centraal in het onderwijsprogramma van deze minor:

• Training, prestatieverbetering en coaching van jeugdige talenten;

• Talent, talentscouting, talentontwikkeling en talentbegeleiding;

• Visie, communicatie en professionele identiteit.

Twee tot drie weken studeren en werken rondom één thema

De onderwijsmodules worden in 2, 3 of 4 opeenvolgende lesdagen aangeboden, als 'intensive study program' met theorie, praktijk, opdrachten en zelfstudie. De inhoud is sport overstijgend. Met hulp van docenten en medestudenten vertaal je deze inhoud naar je eigen sport. In samenwerking met stagebegeleiders worden ook fieldtrips gedaan op locatie.

Onderwijs (contacttijd):

 • 2 dagdelen (theorie en praktijk),
 • één lesdag in Groningen en één lesdag in Heerenveen.
   

Stage: leren van een beroepsprofessional in je eigen sport

De stage zal een centrale plaats innemen binnen deze minor. Daarnaast is het voorwaardelijk dat de student zelf training geeft binnen een sportvereniging aan een talentengroep (dit kan tevens de stageplek zijn).

Mogelijke stageplekken:

 • training/coaching van een eigen team
 • labmanager SportsFieldLab Groningen
 • ondersteuning van jeugdtrainers/coaches op de 3 hoofdgebieden middels 'training & testing'
 • werkveldbezoeken

Zelfstudie:

 • gemiddeld per week: 10-12 uur

Begeleiding

Deskundigheid en beroepservaring vanuit ALO en Sportkunde wordt gebundeld door inzet van zowel ALO als Sportkunde docenten die 'met de voeten in de (top)sportklei' staan of hebben gestaan en/of specifieke (onderzoeks)deskundigheid hebben op een bepaald thema. 

Ervaringen

Lolke Dijkstra en Rick Drijsen volgden de minor trainer / coach. Zij vertellen je alles over hun ervaringen met de minor. Lees hier het verhaal van Lolke en hier het verhaal van Rick.

 

Voor je kunt beginnen

Deze minor staat open voor ALO-, Sportkunde- en externe studenten van de Hanzehogeschool. De focus ligt op sportbrede talenttraining, talentcoaching en talentontwikkeling.

Contact

Heb je interesse in het volgen van deze minor? Schrijf je dan in via Osiris (Hanze studenten) of via Kies-op-Maat (externe HBO studenten). Als je vragen hebt stuur ze dan per e-mail naar:

Sierd Wijnalda (docent ALO): [email protected]

Douwe Jan van der Wal (docent ALO): [email protected]

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

 • Sport en Gezondheid
Meld je aan voor deze minor