Veranderen van organisaties

  • Minor
Student en docent overleggen in de TechHub 2023.jpg

Veranderen van organisaties

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Economie en Bedrijf

De minor Veranderen van Organisaties is bedoeld voor studenten die interesse in en affiniteit hebben met organisatieverandering en gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in zowel de theorie van organisatieverandering, als de toepassing in de praktijk.

Over deze minor

Bij deze minor is het werken in en voor de praktijk een groot onderdeel in beide semesters.

Functioneren als beroepsprofessional

Je geeft actief sturing aan je eigen professionalisering en je eigen ontwikkeling, en reflecteert hiertoe op het eigen handelen. Je verbindt hier conclusies aan en zet verbeteracties in gang. Je ontwikkelt een eigen, onderbouwde visie op organisatieverandering. Je kent jouw waarden en drijfveren en kunt deze verbinden aan jouw visie op veranderen van organisaties.

Kernmerken die handig zijn

Je bent je bewust van de situatie, inclusief het krachtenveld,  waarin je als change-agent opereert. Je hebt daarbij oog voor verschillende belangen en motieven van relevante stakeholders en handelt hiernaar. Je verbindt je aan en werkt samen met de verschillende stakeholders. Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op individuen en/of onderdelen van de organisatie.

Functioneren in een veranderproces

Je analyseert en definieert vanuit meerdere perspectieven verander- en ontwikkelvraagstukken. Je ontwerpt, initieert en begeleidt in samenwerking met stakeholders, bij de situatie passende ontwikkeltrajecten en interventies. Je hebt hierbij oog voor zowel het “planned change” karakter van veranderen van organisaties als ook voor het “emergent change” karakter ervan en onderkent het belang van de bovenstroom en de onderstroom van de organisatie.

Indeling

Periode 1

  • Analyse en diagnose (5EC)
  • Veranderkundige visie (5EC)
  • Veranderconcepten (5EC)

Periode 2

  • Interventie uitvoering (10 EC's)  
  • Portfolio (5 EC's)

Voor je kunt beginnen

Het afgerond hebben van een praktijkstage is noodzakelijk, alvorens je kunt deelnemen in deze minor. Toelating geschiedt op basis van een sollicitatiebrief met motivatie van de wens om deel te nemen met daarbij een korte cv waaruit blijkt dat aan de hierboven genoemde eis wordt voldaan.

De minor richt zich primair op studenten van de voltijdsopleiding HRM en de vierjarige voltijdsopleiding BK, maar staat ook open voor andere studenten. Het is een verbredende minor.

Voor meer informatie over deze minor kun je contact opnemen met Cees Reezigt via [email protected]

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf