WIJS

  • Minor
20210517 Hanze LOWRES 055.jpg

WIJS

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij

WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Het is een samenwerkingsverband tussen 6 organisaties die onderwijs en samenleving verbinden. WIJS haalt vraagstukken uit de samenleving op. In ruil voor studiepunten werken studenten samen aan het oplossen ervan.

Over deze minor

Binnen het onderdeel WIJS werk je samen in gemixte teams van wo-, hbo- en mbo-studenten, aan zogenoemde 'wicked problems' van de gemeente Groningen. Dit zijn vraagstukken die we niet kunnen negeren, maar die tegelijkertijd ontzettend lastig zijn om op te lossen. Deze complexe vraagstukken vragen erom studenten uit verschillende disciplines te laten samenwerken De 'wicked' thema's eenzaamheid en armoede onder de inwoners van de gemeente staan centraal.

Iedere student die deelneemt aan WIJS neemt eigen kennis en talenten mee in de groep. Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om deze talenten verder te ontwikkelen. Met deze multilevel en multidisciplinaire samenwerking ontwikkelen studenten sociale en maatschappelijke competenties om betrokken burgers te worden en om betere antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen.

Voor je kunt beginnen

Studenten kunnen deelnemen aan WIJS in het kader van verschillende studieonderdelen waarvoor zij studiepunten kunnen verdienen (5-30 ECTS), waaronder:

  • Stage, minor, vrije ruimte, afstudeeronderzoek/ thesis (Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen), afhankelijk van de eisen van het opleidingsdeel/ vak;
  • Honoursprogramma (Hanzehogeschool).
  • Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan WIJS als extracurriculaire activiteit.

Gedurende het semester komen de studenten wekelijks bijeen (online/ offline of hybride), waarbij begeleide bijeenkomsten worden afgewisseld met bijeenkomsten waarin studenten zelfstandig aan het werk gaan. 

Voor studenten die aan WIJS meedoen voor 15 tot 30 EC geldt dat ze naast het onderwijsdeel, zich óók inzetten voor de samenleving via WIJS. Dit kan zijn via steunpunten, waarin studenten inwoners helpen bij vragen. Ook krijgt een student dan een maatje toegewezen met wie elke week een contactmoment is.

Daarnaast wordt er van de studenten verwacht dat ze deelnemen aan een aantal themabijeenkomsten die door WIJS worden georganiseerd en aan een maandelijkse intervisie. De thema's van de bijeenkomsten veranderen elk half jaar, we noemen een paar voorbeelden: 

  • Kijk op geld, waar je meer leert over financiële hulpvragen van inwoners en hoe je deze laatste het beste kunt helpen. 
  • Zelfredzaamheid, waar aandacht wordt besteed aan hoe je de zelfredzaamheid van inwoners kunt versterken. 
  • Armoedestress wat is dat en hoe kan je hiermee omgaan.

Ook hebben de studenten contact met hun opdrachtgever(s) en werken zij individueel taken uit, als onderdeel van het groepswerk. Met studenten die extra uren moeten werken als verplichting vanuit het vak van waaruit zij studiepunten ontvangen, worden er individuele afspraken gemaakt met de begeleidende docent(en) vanuit hun eigen kennisinstelling.

Aanmelden

 

Wil je je aanmelden bij WIJS? Stuur dan een mailtje naar [email protected]. Je krijgt dan een kort intakegesprek en een uitnodiging voor de introductieweek (in de eerste of tweede week van de start van het nieuwe semester). 

Daarnaast schrijf je je ook in via Osiris.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij