Wiskunde

  • Minor
alumnus hanzehogeschool

Schakelminor leraar Wiskunde

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen, Leeuwarden
  • Onderwijs en Opvoeding

Deze minor is voor studenten van educatieve bacheloropleidingen die overwegen om na hun afstuderen te gaan starten met de hbo bachelor 'Leraar Wiskunde' waarmee een tweedegraads lesbevoegdheid kan worden behaald om vervolgens aan de slag te gaan in de onderbouw van havo/vwo, vmbo, mbo of volwasseneneducatie.

Over deze minor

Studenten van de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen kunnen in de minorruimte voor 30 EC een deel van het programma van de 2e graads opleiding Leraar Wiskunde  volgen bij NHL Stenden Hogeschool. De minor wiskunde beslaat 6 wiskundevakken van in totaal 30 EC, gespreid over een heel jaar met de start in september. Minorstudenten schuiven bij de reguliere propedeusestudenten aan. Je kan bij het onderwijs van de deeltijdstudenten aanschuiven, dat wordt bij wiskunde in Groningen aangeboden en vindt plaats op dinsdag van 13.00 - 21.30 uur.

Met een bachelorsdiploma van de Pabo, ALO of als Kunstvakdocent duurt de studie tot 2e graads Leraar Wiskunde als 2e bachelor vervolgens ongeveer 2 jaar. Naast de vrijstelling van de 30 EC uit je minor kan je voor drie modules van elk 30 EC - te weten ‘onderwijskunde’, ‘pedagogiek’ en ‘keuze’ – een vrijstelling aanvragen. Zo blijven er slechts nog 120 EC voor de studie Leraar Wiskunde.

Voor je kunt beginnen

Praktische informatie
Deze minor wordt gegeven op dinsdag in Leeuwarden en Groningen. Voor uitgebreide informatie over en mogelijkheid om aan te melden ga je naar de website van NHL Stenden hogeschool

Contactpersoon:
De minor wordt verzorgd door NHL Stenden hogeschool. Heb je vragen? Neem dan contact op met Marjon Minderhoud via mailadres [email protected].

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor