Aanvullende toelatingseisen

Sportstudies gebouw binnen 2.jpg

Om toegelaten te worden tot de Associate Degree (Ad) Sport zijn deelname aan de Game Set Match Day en een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) verplichte onderdelen van de toelatingsprocedure.

Matching Day: Ben jij een Match met Ad Sport? 

Bij de Ad Sport vinden we het belangrijk dat jij voor de juiste opleiding kiest! Daarom bekijken we samen met jou tijdens de Game Set Match Day of deze opleiding goed bij je past. Na aanmelding via Studielink ontvang je van ons automatisch een uitnodiging voor de Matching Day en meer informatie over het programma. 

De Matching Day bestaat uit: 

  1. Voorbereidingsopdracht ter oriëntatie op het beroepsprofiel

  2. Active deelname aan het assessment tijdens de Matching Day

Tijdens een ruim dagdeel met daarin theorie-, werk- en sportpraktijksessies staat de mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke presentatiekracht, motivatie en vaardigheid om samen te werken van de aspirant student centraal.
Op basis van de bevindingen van de assessoren volgt de toelatingsuitslag. Bij een positieve toelatingsuitslag volgt een uitnodiging voor het SMGO.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) 

De opleiding stelt in verband met de inhoud van het programma een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek verplicht, om enerzijds risico’s voor de student als gevolg van gezondheidsproblemen te vermijden. Anderzijds om te bepalen of de gezondheidstoestand van de student zodanig is dat een succesvolle studieloopbaan niet gehinderd wordt. 

Nadat je hebt deelgenomen aan de Matching Day ontvang je een oproep voor het SMGO via de administratie van de opleiding. 

Inhoud van het SMGO in het kort: 

  • Wordt uitgevoerd door een sportarts van het Martiniziekenhuis 

  • Het SMGO bestaat uit een screenend orthopedisch, internistisch en neurologisch onderzoek en is specifiek gericht op de belasting van de studie 

  • Duur van het onderzoek is ongeveer 40 minuten 

De kosten bedragen circa € 190,- incl. BTW, zijn voor rekening van de kandidaat, betaling hiervan wordt rechtstreeks voldaan aan het ziekenhuis. 

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden er eventueel schriftelijke adviezen gegeven om de fysieke conditie te optimaliseren. De uitslag wordt in de meeste gevallen direct bekendgemaakt. De uitslag omtrent de geschiktheid wordt (zonder medische details) ook aan de directie van de opleiding bekendgemaakt 

Kandidaten die recent (minder dan 12 maanden voor aanvang van de studie) geschikt verklaard zijn via sportmedisch onderzoek bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of Sportmedische Afdeling in verband met toelating tot een andere sportopleiding hoeven niet opnieuw deel te nemen, maar moeten wel het vragenformulier opsturen en een (kopie van het) onderzoeksverslag. 

Resultaten Matching Day en SMGO 

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je de Matching Day met een positief resultaat afsluiten. Dit resultaat samen met de uitslag van het SMGO bepaalt of je toelaatbaar bent tot de opleiding Ad Sport. Als je aan alle aanvullende eisen hebt voldaan ontvang je hiervan een bewijs van de opleiding Ad Sport. 

Inschrijfverplichtingen voor 1 september in orde 

De inschrijving is pas definitief op het moment dat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. Zowel het voldoen aan de aanvullende eisen, de betaling van het collegegeld en het uploaden van je diploma moet uiterlijk 1 september in orde zijn. 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid