Sportondernemer

Fitness instructeur.jpg

Tijdens je Associate degree Sport kun jij je specialiseren in één van de vier uitstroomprofielen. Je kunt hierbij kiezen uit: buurtsportcoach, leefstijlcoach, sportondernemer of topsport- en talentcoach.

Als sportondernemer weet je in te spelen op kansen die zich voordoen. Vanuit trends en ontwikkelingen in de lokale, regionale of landelijke sportinfrastructuur kun je passende producten en/of diensten (laten) ontwikkelen en op de markt brengen. Hierbij onderhoud je een uitgebreid netwerk en werk je samen met organisaties uit andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. Je kan een eigen sportonderneming opstarten maar ook in dienst zijn bij een werkgever. In beide gevallen is van belang dat je flexibel inspringt op situaties en toegevoegde waarde kan creëren voor verschillende doelgroepen waarbij je marktomstandigheden en sport een belangrijke bepalende rol geeft.