Financieel management

  • Vak
Studenten laptop.jpg

In dit vak leer je de belangrijkste basiskennis om de financiële situatie van sportorganisatie te kunnen begrijpen. Je leert aspecten als het beheren en genereren van financiën, het voeren van betrouwbaar financiële beleid (onder andere balans, resultatenrekening, administratie) en het gebruiken van financiën om de organisatie te kunnen besturen (onder meer begroten, kengetallen en budgetteren). 

Je maakt je de basisconcepten van financieel management eigen, oefent met het maken van de belangrijkste berekeningen en analyses en leert werken met de belangrijkste instrumenten en maatregelen die je als leidinggevende/financieel verantwoordelijke tot je beschikking hebt.  

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid