Organisatie­ontwikkeling

  • Vak
organisatie

Door onder andere nieuwe technologieën, andere vormen van organiseren en opkomende sporten is de sportwereld in transitie. Dit betekent dat de toekomst van veel sportorganisaties onzeker is. Hoewel elke organisatie regelmatig na moet denken over haar bestaansrecht en strategische koers, geldt dit zeker ook voor sportaanbieders in het algemeen en sportverenigingen in het bijzonder. In het vak sportorganisatieontwikkeling analyseer je in de rol van adviseur een zelfgekozen sportaanbieder of -vereniging en het krachtenveld waarmee zij dagelijks te maken krijgt. Om deze organisatie beter te leren kennen maak je een interne- en externe analyse (SWOT-analyse) waaruit sterke- en verbeterpunten voor de sportorganisatie komen. Ook verdiep je je in thema’s die betrekking hebben op het bestaansrecht van de organisatie zoals financiën, personeels- en vrijwilligersbeleid en een veilig sportklimaat.  

Als afronding van jouw onderzoek presenteer je aan de sportorganisatie een advies voor de toekomst met daarbij een concreet plan om jouw advies in de organisatie te kunnen implementeren. 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid