Honours bij ILST

ILST 2022 4.jpg

Het Honours Talentprogramma is voor studenten die iets meer willen dan het reguliere onderwijsprogramma. Je volgt dan extra modules van in totaal 30 EC bovenop je reguliere studie-uren. Dat kunnen modules zijn die verdiepen, maar ook modules die je kennis verbreden. Je hebt veel vrijheid bij het invullen van de modules gedurende de vier jaar van je studie.

Wat is Honours?

Kijk voor meer algemene informatie over Honours op deze pagina.

Honours bij ILST

Het honoursprogramma is opgebouwd uit 'honourslabs'. Dit zijn modules van 5 EC die meestal een semester duren. Er zijn drie verschillende soorten labs:       

  • ILST labs: alleen voor studenten van ILST
  • Combilabs: labs die gegeven worden samen met andere instituten
  • Hanzebrede labs: labs voor honoursstudenten van de hele Hanzehogeschool, vaak ontwikkeld door verschillende honoursdocenten en/of partners buiten de Hanzehogeschool.

Voor ILST ziet het programma er als volgt uit:

Honours ILST.png

Het eerste jaar

Eerstejaars studenten van ILST kunnen zich tijdens het tweede kwartaal aanmelden voor het kennismakingshonourslab, dat van 1 februari t/m 1 juli loopt. Dit lab heet: navigating your moral compass in a technical world. Dit is een combilab met Engineering en Built Environment. Samen met deze studenten ga je aan de slag met dilemma's in het technische veld, zoals 'mag je iemand een vaccinatie opdringen?', 'is kernenergie een goede oplossing voor global warming?' of 'welke keuzes moet een zelfrijdende auto maken?'. Binnen dit honourslab ga je ook een persoonlijk project van 2 EC opzetten, waarbij je zelf een onderwerp kiest en zelf bedenkt wat je gaat doen en hoe. Je maakt kennis met het honoursprogramma en andere honoursstudenten, kan ervaren hoe het is om honours te volgen en aan het eind beslissen of je verder wilt met honours of niet.

Hogere jaren

Als je het kennismakingshonourslab goed afrondt en je propedeuse in 1 jaar hebt behaald, ben je toegelaten tot de rest van het honoursprogramma. Je volgt daarna nog 5 honourslabs. Je kunt ook aan het eind van het eerste jaar kun je ook nog starten met het honoursprogramma zonder het kennismakingslab. In dat geval volg je vanaf jaar 2 zes labs uit het programma om ook op 30 EC uit te komen. Wanneer je later instroomt zijn er wel wat extra eisen voor toelating.

In de latere jaren kun je onder andere kiezen uit honourslabs zoals:

  • Health Claims (een combilab samen met studenten van Healthy Ageing)
  • Datascience and artifical intelligence
  • ILST multidisciplinair project

Het honoursprogramma wordt afgerond met het colloquium: een literatuurstudie naar een onderwerp van je eigen keuze. Het colloquium is een verplicht onderdeel van het honoursprogramma.

Als je naar het buitenland gaat voor je minor of stage is het mogelijk om in overleg met je honourscoördinator een passende planning te maken waardoor het mogelijk is om een half jaar buiten de Hanzehogeschool te zijn.