Concept en visualiseren

  • Thema
communication & multimedia design co-creatiesessie

Wat is een concept? Tja. Er zijn vele definities. Maar bij CMD bedoelen we de kerngedachte en de kerninteractie achter je ontwerp.

We vragen je bij ieder project en bij iedere opdracht opnieuw het concept te visualiseren. Pas als het concept deugt, kan de uitwerking deugen. En dat is lastig, omdat we niet alleen de verbeelding zélf vragen, maar ook de onderbouwing hoe je van een brainstorm met vele oplossingsrichtingen tot juist dít ene concept bent gekomen. Er zijn immers altijd méér oplossingen mogelijk voor hetzelfde probleem… Bij CMD bedoelen we met ‘concepting’ dus zowel de verbeelding van de kerngedachte achter een ontwerp zélf als de gebruikte methodiek om het concept te ontwikkelen. Tijdens de opleiding maak je op verschillende plekken kennis met methoden voor conceptontwikkeling. Zo leer je tijdens projecten brainstorms te structureren en weet je wat een co-creatiesessie kan betekenen voor je afstudeerproject. Je werkt doorlopend aan je visualisatievaardigheden om je ideeën overtuigend over te brengen. Het gaat uiteindelijk om je geloofwaardigheid als ontwerper: omdat je weet dat er altijd méér oplossingen zijn en ándere manieren zijn om je probleem op te lossen leer je overtuigende concepten te ontwikkelen en te visualiseren. Blijf je ideeënwereld vernieuwen!

Interessegebieden

  • Techniek