Ontwerpend onderzoeken

  • Thema
communication & multimedia design studenten projectgroep

CMD is een ontwerpopleiding: je verzint oplossingen voor gegeven problemen met een slim en goed ontwerp. Maar hoe weet je nu of het ontwerp goed is?

Daarvoor lever je als CMD’er zélf het bewijs en daarvoor gebruik je onderzoeksmethoden. Eigenlijk gebruik je onderzoek voor twee doelen. Enerzijds om inzichten te krijgen voor je ontwerp (bijvoorbeeld door een expert interview), anderzijds om bewijs te leveren dat je ontwerp ‘goed’ is (bijvoorbeeld door een gebruikerstest). Het komt erop neer dat je tijdens het ontwerpproces steeds onderzoekjes doet om aan te tonen dat je ontwerp op goede aannamen berust. Natuurlijk doen álle HBO studenten dat, maar bij CMD doen we dat volgens de Design Thinking methode: met korte afgeronde onderzoeksmethoden doe je inzichten op voor je ontwerp en met (kleine) iteraties verbeter je je ontwerp en toon je aan dat je ontwerp goed werkt voor je doelgroep. Dat is het meest zichtbaar in het project: tijdens de opleiding CMD werk je in iedere onderwijsperiode met een groep aan een project. Met ontwerpend onderzoek ontwikkel je een oplossing voor een probleem uit de praktijk. Je levert uiteindelijk ontwerpen en prototypen op, maar gebruikt onderwerpend onderzoek als werkmethode. Blijf je ontwerp vernieuwen!

Interessegebieden

  • Techniek