Ergotherapie op school

  • Thema
ROGA VISUALS 2023 - ERGO- mei-9155.jpg

In dit thema duik je in de rol van een adviserende kinderergotherapeut. Je gaat aan de slag met vraagstukken van leerkrachten of directeuren in het basisonderwijs. Op basis van het ergotherapeutisch adviesmodel werk je aan vraagstukken over de dagelijkse activiteiten van basisschoolkinderen. Je leert alles over de ontwikkeling van kinderen, over ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D én over de mogelijkheden om spel en spelen als interventie in te zetten. Je schrijft een adviesrapport en leert een adviesgesprek voeren. Zo kun je straks als Ergotherapeut ook bijdragen aan passend onderwijs voor iedereen. 

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid