Kijk in de wijk

  • Thema
ROGA VISUALS 2023 - ERGO- mei-9082.jpg

Bij dit thema leer je hoe je voor wijkbewoners het verschil kunt maken. Je gaat aan de slag met een concreet vraagstuk van wijkbewoners of wijkprofessionals. Zo leer je wijkgericht te werken en ontdek je dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij het wel of niet mee kunnen doen in de maatschappij. Je verkent met je groep een wijk of dorp in Noord-Nederland. Welke omgevingsfactoren maken mensen kwetsbaarder? En hoe kun je als ergotherapeut helpen zodat ook kwetsbare groepen erbij horen en mee kunnen doen?  

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid